Om oss

Hållnäs hembygdsförening anordnar flera olika traditionsfyllda evenemang, som nationaldagsfirande, midsommarfirande, Hållnäsveckan med mera. Vi förvaltar en rik kulturskatt i form av byggnader och inventarier, och dokumenterar bygdens historia såväl som nutid.

Föreningen bildades 1930 i en tid med knappa resurser men med en stark vilja att bevara bygdens särart och verka för en god sammanhållning - en ambition som har förts vidare under åren, Hembygdsgården Verstuberget i Edvalla är föreningens hjärta, och där anordnas varje år ett flertal evenemang, som midsommarfirande, danskvällar, auktion, sångunderhållning, släktforskning, marknad och mycket annat. Hembygdsföreningen har också ett antal sjöbodar i Fågelsundet, och en välbevarad ramsåg i Griggebo. Dessutom dokumenterar föreningen Hållnäsbygden i skriftserien Hållnäs förr och nu

Läs mer om föreningens verksamhet i senaste verksamhetsberättelsen och i artiklar som hittas i menyn högst upp till vänster. Där finns också en sida med årsmötesprotokoll och fler verksamhetsberättelser. 

Image