Hembygdsföreningar - Nordhalland (Kungsbacka)


Nordhallands Hembygdsförening
Bildades 28 april år 1917, Hallands första hembygdsförening. Direktanslutna: 37 medlemmar.
Nordhallands Hembygdsförening ägs med museum och expedition, drivs gemensamt av 13 hembygdsgillen i Nordhalland, omfattande Kungsbacka kommun och Lindome socken.
2 associerade föreningar tillhör även kretsen.
Besöksadress: Västergatan 17, Kungsbacka. 
Postadress: Norra Torggatan 2, 434 30 Kungsbacka.
Tel: 0300-108 44.
Hemsida: https://www.hembygd.se/nordhalland

Öppettider:
Måndagar kl. 10.00 – 15.00.
Torsdagar kl. 10.00 – 15.00.
Helgfria lördagar kl. 10.00 – 13.00.

Följande gillen och associerande föreningar finns inom
Nordhallands Hembygdsförenings krets:

Fjärås hembygdsgille
Bildat 1955. 301 medlemmar.
Margareta Eriksson, Torpa Kvarnväg 182, 439 74 Fjärås.
Tel 0300- 54 43 69, 070-537 25 56.
Hemsida: https://www.hembygd.se/fjaras-hembygdsgille

Frillesås-Landa hembygdsgille
Bildat 1965. 288 medlemmar.
Göthe Ingvarsson, Frillesåsv. 282, 439 63 Frillesås.
Tel 070-692 56 08.
Postmottagare: Stefan Idegård, Frillesås Stationsv. 6, 439 62 Frillesås
Hemsida: https://www.hembygd.se/frillesas-landa-hembygdsgille

Förlanda hembygdsgille
Bildat 1966. 76 medlemmar.
Kjell-Åke Rinnarv, Älskogsbräcka 21, 43992 Onsala.
Tel 0300-54 23 92.
Hemsida: https://www.hembygd.se/forlanda-hembygdsgille

Gällinge-Idala hembygdsgille
Bildat 1966. 109 medlemmar.
Hans-Börje Oskarsson, Grytehöge lid 10, 439 75 Fjärås.
Tel 0340-65 21 33, 070-521 53 97.
Hemsida: https://www.hembygd.se/gallinge-idala

Hanhals hembygdsgille
Bildat 1956. 139 medlemmar.
Ann Helen Davidsson, Gressela gamla väg 39, 439 73 Fjärås.
Tel 0300-54 12 90, 0300-83 42 01.
Hemsida: https://www.hembygd.se/hanhals

Hantverksstugan i Lindome
Associerat medlemskap.
c/o Inger Mattsson, Spårhagav. 21, 437 93 Lindome.
Tel. 070-922 82 67.
Hemsida: https://www.hembygd.se/hantverksstugan-i-lindome

Kungsbacka hembygdsgille
Bildat 1958. Vilande förening under år 2020 med 196 medlemmar.
Gillet saknar ny styrelse. Nordhallands HF fungerar som styrelse detta år.
Intresseanmälan för en plats i styrelsen till nästa årsmöte kontakta:
Gunlög Bölin tel. 070-877 39 57.
Hemsida: https://www.hembygd.se/kungsbacka

Lindome hembygdsgille
Bildat 1963. 205 medlemmar.
Karin Ganebratt, Långåsv. 31, 437 93 Lindome.
Tel 076-016 90 82.
Hemsida: https://www.hembygd.se/lindome-hembygdsgille

Mårtagårdsstiftelsen
Associerat medlemskap.
Sten Eriksson, Onsala Blåsippev 8, 439 36 Onsala.
Tel 0300-610 97.
Hemsida: https://www.martagarden.se

Onsala hembygdsgille
Bildat 1955. 440 medlemmar.
Gunnar Carlsson, Apelrödsvägen 129, 439 33 Onsala.
Tel 070-579 57 06.
Hemsida: https://www.hembygd.se/onsala-hembygdsgille

Släps hembygdsgille
Bildat 1957. 297 medlemmar.
Sten Rönnbom, Kullaviks Trädgårdsv. 4 A, 429 33 Kullavik.
Tel 070-352 67 65.
Hemsida: https://www.hembygd.se/slap

Tölö hembygdsgille
Bildat 1958. 184 medlemmar.
Lars Voss, Hällingsjöv. 121, 434 95 Kungsbacka.
Tel 070-307 17 66.
Hemsida: https://www.hembygd.se/tolo

Vallda hembygdsgille
Bildat 1958. 258 medlemmar.
Eva Nikell, Videv. 10, 434 79 Vallda.
Tel 0300-254 12, 070-549 42 56.
Hemsida: https://www.hembygd.se/vallda

Älvsåkers hembygdsgille
Bildat 1975. 267 medlemmar.
Ingun Adolfsson, Dalavägen 58, 434 99 Kungsbacka.
Tel 070-571 91 57.
Hemsida: https://www.hembygd.se/alvsakers-hembygdsgille

Ölmevalla hembygdsgille
Bildat 1956. 337 medlemmar.
Elisabeth Olausson, Dotetorpsv. 272, 439 51 Åsa.
Tel 0300-54 44 90, 070-665 49 00.
Hemsida: https://www.hembygd.se/olmevalla

Förening:

Halländska hembygdsrörelsen

Ändrad av: Halländska hembygdsrörelsen (2021-04-19 16:07:57) Kontakta föreningen
Skapad av: Halländska hembygdsrörelsen (2013-04-23 12:00:36) Kontakta föreningen