Upplandsflaggan

Hagby var först med att köpa den nyligen framtagna Upplandsflaggan. Dagen till ära kom landshövdingen, Göran Enander och invigde den. Du kan fram till den 3 juli beställa flaggan från Upplands fornminnes- och hembygdsförening. Klicka på länken här för att se hur du beställer: upplandsflaggan

Landshövdingen Göran Enander och ordföranden för Hagby Hembygdsförening, Göran Ulväng, förevisar flaggan. Foto: Ulla Nilsson

Tal hölls vid invigningen. Foto: Ulla Nilsson

Bubbel och tilltugg hör en ståndsmässig invigning till. Foto: Ulla Nilsson


Editerad av: (2018-07-02 11:35:49)

Kontakta oss

 c/o Ulväng. Eka 10, 740 20 Vänge https://www.facebook.com/hagbyhembygdsforening/
[email protected]