Vid brasaftonen den 21 september berättade Sven Darwall och Ingvar Johansson om det arbete som hittills har lagts ned på att digitalisera föreningens register över den stora samlingen bruksföremål, husgeråd, jordbruksredskap, möbler, prydnadssaker, skolböcker, planscher samt kläder och textilier som föreningen har samlat på sig under alla år.

I senare delen av brasaftonen förevisade därtill Irene Gellerbrant och Ingvar tio speciella bruksföremål ur samlingarna, varpå intressanta och uppskattade diskussioner följde om deras respektive tillämpningsområden.

Som brukligt är för våra brasaftnar dokumenterades kvällens begivenhet medelst ljudupptagning, som tillsammans med tidigare brasaftnars inspelningar finns tillgänglig i vår ljudkanal. Mycket nöje tillönskas!

Tre av de tio förevisade föremålen ur våra samlingar, räknat från vänster:

  1. Sockertopp.
  2. Repslagarverktyg.
  3. Apparat för framställning av tvållödder.

 


Förening:

Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening

Skapad av: Jonaz Juura (2022-09-26 19:38:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jonaz Juura (2022-09-27 17:54:04) Kontakta föreningen