Gustavsbergs Vänner

Välkommen till hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner


Gustavsbergs Vänners syfte är att vårda Gustavsberg med dess unika bruksmiljö i skärgårdsnatur.  Vi är ingen traditionell hembygdsförening eftersom vi inte har något hembygdsmuseum eller några gamla föremål. I stället har vi ett bild- och filmarkiv som vi använder till våra möten. Vi engagerar oss också i den ständigt pågående samhällsförändringen genom att granska och yttra oss över olika planförslag från kommunen. Andra återkommande aktiviteter är Valborg i Strandviksparken den 30 april och vår båtresa ut i skärgården i slutet av augusti. Du kan kontakta oss per brev till Gustavsbergs Vänner, Skyttevägen 3, 134 37 Gustavsberg där vi har en liten källarlokal i ett f.d. mangelrum. Vår e-postadress är [email protected] . Alternativt finns ett kontaktformulär här. Vill du bli medlem så är årsavgiften 200 kr alternativt 300 kr för två i samma hushåll. Betalar du under sista kvartalet så gäller den för kommande år också. Vårt plusgirokonto är 408702-9 och bankgirokonto 5916-5258.

Gustavsbergs Vänners Facebooksida finns här.

Gustavsbergs Vänner har också startat en diskussiongrupp  på Facebook där du kan medverka med inlägg i samhällsdebatten om Gustavsberg och dess utveckling.

Gustavsbergs Vänner tar nu mobilbetalningar via swish-appen till vårt Swishnummer 1236346688

—————————————————————————————

Nytt på hemsidan 2017-10-14

Om du har fotografier, diabilder, VHS-band, Video8-band, Digital8-band, DV-band  eller smalfilm som kan vara av allmänt intresse så hör av dig till bildgruppen.
Gustavsbergs Vänners bildgrupp har nu börjat gå igenom diabilder i vårt arkiv. Vi tar gärna emot en Kodak Carousel dia-projektor om du har någon liggande.
Svara till bildgruppens e-postadress [email protected] om du har något förslag.

En ny box har lagts till med information om att ett detaljplaneförslag för att bygga bostäder väster om Blå Blomvägen som kallas västra Charlottendal. I den norra delen bygger VärmdöBostäder L-formade hyresbostäder medan JM bygger radhus och villor i den södra delen. Hur uppnår man konkurrens i byggandet till lägsta kostnader för de boende när marken ägs av ett byggbolag. Det är värt att notera att det förekommer rödlistade arter såsom Spillkråka, Tallticka och Tofsmes i området och 2-300-åriga tallar. Dessa naturförekomster skall kompenseras men hur?

Tidningen Gustavsbergarens årgångar 1944, 1945 och 1946 har skannats om med bättre upplösning.

Ett medborgardialogmöte om Ekedalsskolans framtid hölls i kommunhuset den 7 sept 2017. De inledande 52 minuterna finns dokumenterade här. På kommunen hemsida finns  mer information om alternativen och resultatet av enkäten.

Gustavsbergs Vänner har skickat in ett remissvar på planprogrammet för trafikcentrum vid Ingarökrysset som finns under fliken Detaljplaner – remissvar eller här.

En ny box har publicerats med uppdaterad information om en ny markanvisningstävling som kommunen planerar för att bebygga Kvarnbergets norrsluttning mot Bagarvägen – Kvarnbergsterrassen markanvisning

Information om en ny utvidgad gästhamn som kommunen anlägger på Kattholmens västra sida finns under fliken ”Besök Gustavsberg!” Den blir tyvärr inte klar till sommaren 2017. Nu gäller det bara att locka hit besökande båtar. Eftersom hamnen ligger långt inne i skärgården skulle nog ett attraktivt pris vara en konkurrensfördel liksom de goda bussförbindelserna till Stockholm. Om Sjöfartsmuseet fick etablera ett fritidsbåts-museum i Kraftstationsbyggnaden från 1905 skulle det säkert också attrahera båtgäster att besöka Gustavsberg. Nu visar det sig att kommunen utan att ha någon intressent som vill driva en restaurang kommer att bygga om Elkraftstationsbyggnaden till restaurang. Det torde bli rätt hög hyra om den skall betala ombyggnaden utan kommunal subvention.

———————————————————————————————————-

Gratisprogrammet Adobe Flash Player kan du ladda hem för att spela upp filmklipp i flv-format.

Get Flash Player

För att läsa pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda hem här nedan:

Get Acrobat Reader web logo

Ett bra gratisprogram som klarar de flesta filmformat (mpg, mp4 och flv) är VLC Media Player.

VLC för Windows VLC för Mac

 

För synpunkter, korrigeringar och ev. felaktiga länkar kontakta  [email protected]

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter