Bli medlem

Årsavgiften för 2020 är för enskild medlem 200 kr och för familj 250 kr. 
Betalar man i november/december 2019 är man medlem även för 2020.

Avgiften sätts in på Plusgiro 28 47 11 – 9 eller Bankgiro 390 – 2780.
Glöm inte att ange namn och adress.

Medlemmar får Grödinge hembygdstidning i brevlådan och rabatt för att hyra Vasastugan.

Den som anger e-postadress får en påminnelse via epost inför kommande arrangemang och kan läsa alla nummer av GrödingeHembygdstidning sedan 2009 på hemsidan.