Styrelse 2023

Ordförande: Marianne Hildebrand 070-636 80 86

Vice ordförande: Carina Fjällmyr 076-803 64 51

2:e vice ordförande: Pia Stenervall 070-730 59 55

Sekreterare: Johnny Frisk 070-811 60 10

Kassör: Eva Åkerlund 070-373 52 20

Ledamöter: Suppleanter:

Håkan Stenberg 070-685 90 20

Bert Byström 073-905 11 76

Marie Franzén 070-361 22 88

Per Martin Bäckström 070-307 37 56

Björn Nyberg 070-220 28 49

Elin Brolin Nord 073-645 51 07

Isabella Magnerholt 070-887 51 93

Bengt Olov Norrby 073-514 36 02

Adjungerade:
Gunilla Giertz 070-312 19 07
Börje Eriksson 073-818 36 84
Birgitta Bridell 08-530 258 95
Berit Karlsson 08-531 733 41