Om oss

Grödinge Hembygdsförening har sin verksamhet i Grödinge socken i sydligaste delen av Botkyrka kommun. Det är till största delen landsbygd med mindre villaområden. Största samhället är Vårsta där vår föreningslokal Vasastugan ligger, men Tumba centrum är inte heller långt borta. Grödinge Hembygdsförening är en stor förening med nästan 800 medlemmar. Vasastugan är navet i vår verksamhet, men vi inbjuder också till vandringar och visningar på många andra platser runt om i Grödinge. Grödinge Hembygdsförening är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund. Föreningen bildades 1943. En av initiativtagarna och föreningens förste ordförande var den kände jordbrukskemisten Olof Arrhenius som var bosatt på Kagghamra gård i Grödinge.

Verksamhet

Enligt stadgarna skall Grödinge Hembygdsförening värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt öka kunskapen om hembygden. Vi inbjuder allmänheten till föredrag, utställningar, kurser, utflykter, temadagar och skoldagar för lågstadieklasser. Vi utger medlemstidningen Grödinge Hembygdstidning och förvaltar och visar Iselsta gammelgård. 
Vi medverkar aktivt till vård, bevarande och utveckling av grödingebygdens natur, kulturmiljö och fornminnen i ett nära samspel med Botkyrka kommun och andra institutioner och föreningar. Vi dokumenterar Grödinges historia i våra arkiv och genom vår föremålssamling.

Aktiviteter och arbetsformer
Hembygdsföreningen har flera arbetsgrupper som träffas regelbundet. Föremålsgruppen  vårdar och katalogiserar samlingarna och tar fram utställningar kring olika teman med lokal anknytning. Fotogruppen katalogiserar och samlar fakta kring våra mer än 1500 foton. Just nu digitaliseras fotoarkivet och kommer så småningom att bli tillgängligt via databasen Kollektivt Kulturarv. Runstensfaddrar ser till Grödinges nio runstenar. Vår och höst arrangeras Skoldagar för lågstadieklasser från trakten då barnen får pröva på olika sysslor, så som de utfördes förr i tiden. Arbetsgrupperna är öppna för alla som vill delta i arbetet.

Allmänheten är välkommen till många olika program – vandringar, utflykter, föreläsningar, marknader, valborgsfirande och mycket mer. Varje år tar vi emot flera tusen besökare. 

Grödinge hembygdstidning
Den 24-sidiga medlemstidningen utkommer med 4 nummer per år. (se Grödinge hembygdstidning)

Ansvarig utgivare: Ingrid Björklund. Redaktionsgrupp: Berit Karlsson, Barbro Gramén