Välkommen till Gäsene Hembygds- & Fornminnesförening

Föreningen bildades 1953 av kulturvänner i dåvarande Gäsene Kommun. Idag har föreningen drygt 190 medlemmar och har sin huvudsakliga verksamhet koncentrerad till Hägna Gammelgård i Od. Dessutom är föreningen delaktig i Gäsene Tingshus i Ljung där föreningen har inrättat museidelen (bottenvåningen), men som nu i praktiken sköts av Stiftelsen Gäsene Tingshus.  Föreningen äger också Sandinsstugan vid Crea Diem Bokcafé i Ods Kyrkby.

OBS! Sidan är endast påbörjad och kommer att kompletteras efterhand.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter