Bli medlem

Vill Du bli medlem i Gålö Gärsar Hembygdsförening?  Medlemsavgiften hos oss är f.n. 200:-kr/år. Förutom att Du får delta´ i alla våra aktiviteter, får Du Gärsarnas medlemstidning, NOTVARPET, 4 ggr per år.                                         Betala medlemsavgiften (200:kr) till bankgiro 5516-0436       eller använd vårt anmälningsformulär. Välkommen.        

Skicka Dina uppgifter, namn, adress, telefonnummer och, om Du har, en e-postadress. Vi offentliggör inte e-postadresser, men föredrar att skicka interna meddelanden via e-post till våra medlemmar.