Ni kan kontakta oss per telefon, e-post eller vanlig post.

Gålö Gärsar Hembygdsförening,  Morarnas gård,  Skälåkersvägen 4,  137 96 Gålö

E-post: [email protected]

Ordförande  Bo Tyrefors, 073-511 04 99, e-post:  [email protected] 

Vice ordförande Peter Lidén, 070- 539 24 70,  e-post: [email protected]

Kassör   Leif Lundqvist, 076-045 19 46,  [email protected]

Ledamöter  Lars Generyd,  070-769 67 43, e-post: [email protected]

                    Kirsti Klingberg Johansson,  Åse Borg,  Johnny Svensson, Anna Persson

Redaktör för föreningens medlemstidning, Notvarpet, är            Karin Eriksson-Gutö, 08- 500 332 36     0709- 80 39 00            e-post: [email protected]

Övriga

Museiansvarig: Agneta Anderson,  e-post:  [email protected] ,             08 500 33431, 070 229 6633.

Föreningens Bg 5516-0436. Medlemsavgiften  150 kr.                 Glöm inte att uppge postadress,  och helst även mailadress, så att föreningen kan nå dig.

Webmaster:  Mauritz Henriksson,  [email protected]            mobiltel 073 045 33 61