Funbo tittar fram


Texten som följer är kopierad från kapitlet
1700-talets Funbo.

Välkomnade blev däremot säkert besökarna på de gårdar i Funbo som Lars Salvius 1741 ansåg viktiga att beskriva. Av 52 7/3 hela mantal som Funbo bestod av var 4 frälse och 7 1/4 frälse-säterier.

På Bred tog häradshövding Herman Edenbergs änkefru Helena Trafwenfelt emot eller också var hon på Giötarne, Hälleby eller Nyby, vilka alla gårdar hon ägde.

På Lund (Marielund), Skällerö och Söderby hade hovrättsrådet Bengt Silverstedts änkefru sitt hem.

Hallqved hade under 1600-talet kommit i släkten Duvals ägo och Sundby ägs nu av majoren Maurits Wilhelm Nisbeth.

Detta är hämtat ur "Beskrifning öfwer Sveriget, Första Tomen (=bandet) om Upland" utgiven av Lars Salvius och tryckt i Stockholm 1741. De uppgifter han lämnar här är verkligen betecknande för 1700-talet. Förutom denna uppräkning av de större gårdarna och deras ägare få vi också veta att "prästgården var 1 3/4 Cronohemman. Mäst alle byar i denna socken äga skog til Ved och Gärdslefång. Det finns små sjöar vid säterierna."

Och om kyrkan få vi veta att den är byggd av gråsten på Cronogrund och socknen är regal (=kungen tillsätter präst) sedan 1693.

Ett annat tidstypiskt påpekande är att Rasbo härad, eller Rasbohundare till vilket Funbo hör för i sitt vapen en hand, som pekar med ett utsträckt finger.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-02-25 19:51:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2022-11-12 13:31:33) Kontakta föreningen