Om oss

Välkommen till Hembygdsföreningen Sockenstugans Vänner i Funbo!

Hembygdsföreningen Sockenstugans Vänner i Funbo är Funbo sockens hembygdsförening.

Vi vill verka för att sprida kunskap om tidigare generationers liv och arbete, värna om kulturarvet inom bygden samt förvalta och vårda de samlingar och byggnadsminnen, som föreningen har ansvar för.

Nyheter

Funbo församlingshem söndag 26 februari 2023

Kl. 12:15 Kyrkkaffe. Levande musik av Sofia Hedman och Gustaf Berg.
Kl. 12:45 Gösta Munktell: Solcellsparker plåster på såren?
Kl. 13:15 Årsmöte

Dagordning för årsmötet

  1. Mötet öppnas
  2. Godkännande av dagordning
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  4. Val av justerare tillika rösträknare
  5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
  6. Årsredovisning för 2022
    Föredragning...

Läs mer >

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]