Sockenstugans Vänner i Funbo

Välkommen till Hembygdsföreningen Sockenstugans Vänner i Funbo!

Hembygdsföreningen Sockenstugans Vänner i Funbo är Funbo sockens hembygdsförening.

Vi vill verka för att sprida kunskap om tidigare generationers liv och arbete, värna om kulturarvet inom bygden samt förvalta och vårda de samlingar och byggnadsminnen, som föreningen har ansvar för.

Läs om hur Sockenstugans Vänner har fått ett pris!

Vid utgången av 2016 var vi 261 medlemmar, en ökning med 6 st. sedan 2015.

Årsavgiften är 75 kr per person / alt 150 kr per familj.

Från och med 1 januari 2017 har vi inte längre något plusgirokonto.
Vi använder oss nu av bankgiro med nummer 827-8509.

Bron

Den vackra valvbron. Klicka på bilden och läs en text om bron.

 

Funbo kyrka, från 1200-talet. Klicka på bilden och läs en text om vår vackra kyrka.

Sockenstugan i sommarskrud. Klicka på bilden så kan du läsa en text om Sockenstugan.

Interiör från vårt museum.

 

Foto: Daniel Lindahl Asp, Upplands landskaps-fisk, fotograferad i Funboån vid bron.