HÖRBY OCH JÄRNVÄGEN

Hörby och Järnvägen  (klicka på länken så öppnas filmen)

Stationsbyggnaden uppfördes 1882 och i flyglarna fanns lokstall och verkstad. Den 11 september 1882 invigdes järnvägslinjen Hörby- Höör och loket Bifrost ångade in på stationen med flaggor och girlanger.

Nyårsafton 1928 gick sista tåget på banan, Loket Bifrost såldes så småningom för att frakta malm i gruvområdet runt Kiruna. Loket är numera uppställt på stationen i Narvik. I folkmun kallades tåget Höörsan eller Hörby-kittan. Lokförare Malmberg från Hörby körde tåget i många år. Den andra järnvägsförbindelsen fick Hörby då järnvägen Hörby-Tollarp öppnades för trafik. År 1896 byggdes järnvägen mellan Hörby och Eslöv och året därpå började de första tågen rulla på den banan. 1900 ändrades stationshuset så att man hade väntsal i den västra delen och expedition i den andra delen. I huvudbyggnaden var det stinsbostad på andra våningen. Nya lokstallar och vändplatta byggdes på den norra delen av området. 1943-44 blev SJ ägare till järnvägen, tidigare var det aktiebolag med olika ägare. 1961 läggs persontrafiken till Kristianstad ner och den 27 maj 1967 gick sista tåget, som var en rälsbuss, från Hörby till Eslöv.

Hörby kommun förvärvade järnvägsstationen med tillhörande markområde 1971 och flyttade bussarna från busstationen på Nya Torg hit. Godshantering och biljettförsäljning fanns kvar till 1984. Godstrafiken skedde sedan med bl.a. SJ:s lastbilar.

I Hörby revs spåren upp 1976-77 och det byggdes villor på järnvägsområdet. Där järnvägsspåren gick finns numera cykel- och promenadvägar både åt öster och väster, även mot norr där gamla Höörsan gick.

Bussarna flyttades 1995 till nya busstationen vid Kristianstadvägen.

Hörby och järnvägen

Editerad av: Ingrid Bergquist (2019-11-05 13:00:09)