Om oss

Frösö hembygdsförening driver hembygdsgården Stocke Titt och ordnar aktiviteter med anknytning till Frösön. Hembygdsgården är ett populärt besöksmål med storslagen utsikt över Storsjön och fjällen i väster. Här finns ett mysigt café, ett utsiktstorn och lokaler för möten, musik, utställningar, konferens och fest samt för tunnbrödsbak. Dessutom har barnen en rolig lek- och balansbana. Hembygdsgården står på den plats där Frösö Trivialskola existerade från 1679 till 1847. Då flyttades utbildningen till Östersund och det nybyggda läroverket.

Den mest välbesökta av våra aktiviteter är midsommarfirandet med musik, dans och lekar . Vi arrangerar även föredrag om historia, natur och kultur, som regel varje första onsdag i månaderna sept-dec samt febr-juni. Vid våra historievandringar besöker vi med kunnig guide olika historiska miljöer på Frösön. I slutet av sommaren brukar många familjer lockas till  "drakfesten", när man tillverkar och flyger drake på de stora gräsytorna. 

Många kommer till hembygdsgården för att besöka café Stocke Titt, där Barbro och Tommy Edler sköter verksamhet och öppethållande. Under sommarhalvåret kan besökare ta trapporna upp i utsiktstornet och beundra vyerna över Storsjön och bort mot fjällen. Informationstavlor visar namn på de olika topparna. På området finns även andra informationstavlor med lite av platsens historia. 

Den moderna samlingslokalen "Stockesalen" använder vi för föredrag och andra möten. Men den kan även hyras för sammankomster, fester och kulturarrangemang såsom mindre konserter och akustisk musik. En bakstuga för tunnbrödsbak ligger i undervåningen. Den rustika Mällbylogen kan användas för utställningar, musik och dans.

Några hus från Trivialskolans tid står kvar än idag. De är det stora vita Zetterströmska biblioteket från 1834,  lärarbostaden från 1735, ett härbre i skogsbrynet, ett timrat torrdass en bit in i skogen bakom härbret samt en stor stenkällare under utsiktstornet.

Lärarbostaden kallas Collegabostaden eftersom den var tjänstebostad åt en lärare - en collega. I huset finns sedan 2021 en utställning om livet vid Frösö Trivialskola. Det var en stor internatskola med drygt hundra elever, lärare och skolpigor i skolhus och elevbostäder. Utställningen heter "Lära, Leka, Leva" och fokuserar på pojkarnas tillvaro under åren som inackorderade långt borta från hemmet.