Styrelse
Ove Hemmendorff, ordförande, 070 679 5932
Karin Eriksdotter Johansson, kassör, vice ordf., 070 629 7829
Mats Berkö, sekreterare, 070 314 1390
Göran Håkansson, 070 659 4846
Ernst Norenius, 070 278 8432
Joel Nordkvist, 073 840 1061
Anna Reuterberg-Permansson, 070 225 3623
Ersättare
Agneta Jervhed, 070 340 4262
Kjell Olander, 070 581 2382
Revisorer
Tomas Frank och Lars Normark; ersättare Bengt Nilsson
Valberedning
​​​​​​Christer Ågren, Maj-Britt Olofsson

 

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]