Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Frösö hembygdsförening! Som medlem deltar du gratis i föreningens månadsaktiviteter (föredrag, guidade turer m.m.) Årsavgiften är 200 kr för enskild person och 250 kr för familj. Avgiften ändrades vid årsmötet i mars 2020 och gäller från år 2021. Beloppet sätts in på bankgiro 5202-1672. Kom ihåg att ange namn, postadress, telefonnr och mailadress! 

Kontakta föreningens kassör om du har frågor om medlemskapet, eller vill göra en adressändring: Karin Eriksdotter Johansson, tel 070 629 7829 eller e-post [email protected].