Frösåkers Hembygdsförening

Öppen hembygdsgård
Onsdagkvällarna 25 augusti och 1 september är hembygdsgården öppen 18-20.
Guider finns på plats och fika säljs.

Välkomna
==============================================

ÅRSMÖTE lördag 4 september
16:00 Församlingsgården Östhammars kyrka

FÖREDRAGNINGSLISTA 
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse för det senaste räkenskapsåret. 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

Fastställande av medlemsavgifter.- Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2022 är 150:- för enskild och 250:- för familj
Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Val av ordförande för 2 år (väljs på 2 år udda år)
Val av sekreterare för 2 år (väljs på 2 år udda år)
Val av 4 stycken ledamöter för 1 år
Val av 3 stycken suppleanter för 1 år
(Kassör väljs för 2 år, jämna år)

Val av 2 stycken revisorer för 1 år
Val av 2 stycken till valberedning för 1 år varav en sammankallande

Övriga frågor

Kaffe och lotteri

Välkomna till årsmötet, som avslutas med visning av gamla Östhammarsfotografier 
av Torbjörn Forsman
=========================================================

GUIDNING av Hembygdsgården
onsdagarna 7 juli, 14 juli, 21 juli, 28 juli och 4 augusti kl 13:00, cirka 1,5 timme
Bokning via VisitRoslagen 
=========================================================

HEMVÄNDARDAG söndag 25/7 Hembygdsgården Östhammar 13-15
13.00 - Välkomna, dagens program.

- Hemvändartal av Diana Janse, nyss hemkommen från Mali där hon var ambassadör.  

Diana har tjänstgjort i över tio länder, har skrivit en bok om sin tid i Afghanistan och är nutjänstledig från UD för att skriva för tankesmedjan Frivärld och kandidera till riksdagen 2022 för Moderaterna. - Visning av samlingarna.

- Kaffeservering och försäljning av böcker, medlemsblad mm

14:30 - Liten Auktion med Torbjörn Forsman som auktionist.

Vid regn, modifierat program i Östhammars församlingshem.

Välkomna 

=========================================================

FRILUFTSGUDSTJÄNST midsommardagen 26 juni 11:00 Hembygdsgården (söder gamla vattentornet) i Östhammar

Välkomna
=========================================================

NATIONALDAGEN I ÖSTHAMMAR 2021Image

VÄLKOMMEN TILL HEMBYGDSGÅRDEN
 
Vi har öppet på Nationaldagen den 6 juni
klockan 13 – 15, Kyrkogatan 8. 
Servering och visning av alla gårdarna 
Försäljning av skrifter och vykort m.m.
 
VÄLKOMNA till Corona-anpassat firande
=========================================================

Städdagar på Hembygdsgården 3-4 maj
Välkomna till städdagar på Hembygdsgården måndag- tisdag 3-4 maj klockan 09:00-13:00.
Allt från städning, sortering, målning, krattning mm. Arbetsuppgifter finns för alla.
Fika med hembakt.
Välkomna

Några foton från 2020
ImageImage

Image
Image
 
 

===========================================================================

Medlemsbladet 2021 distribueras vecka 7. Här kan du läsa bladet digitalt.

Årsmötet 2021 uppskjutet
Restriktionerna till följd av Covid 19 gör att vi inte kan ha något fysiskt årsmöte.
Det är inte heller tekniskt och praktiskt möjligt med ett digitalt möte.
Mötet kommer därför att hållas när så är möjligt.
Separat dagordning och kallelse kommer att skickas.
De punkter på årsmötet där medlemmarna ska fatta beslut har hanterats enligt nedan i avvaktan på att de kan behandlas i sedvanlig ordning på årsmötet.

Tillvägagångssättet överensstämmer med de riktlinjer Sveriges hembygdsförbund gett.

- Ansvarsfrihet för styrelsen: Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet. Årsmötet tar sedan beslut om ansvarsfrihet

- Medlemsavgifter: Oförändrade,  inbetalningskort bifogas Medlemsbladet som skickas ut vecka 7.

- Verksamhetsplan och budget: Hanteras tills vidare av styrelsen.

- Val av styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning: Samtliga nu valda har gått med på att fortsätta i avvaktan på att årsmötet kan hållas. 

//Styrelsen
==========================================================================================

 
 
 
 
 
Från UNT 20201226
Får pengar till el - "Kan bli som ett litet Skansen"

Nu blir det ljus i husen. Frösåkers hembygdsförening
får välkommet bidrag för att renovera byggnaderna.

50 000 kronor har Frösåkers hembygdsförening fått i stipendium av
Carl Beck-Friis stiftelse för att elektrifiera de gamla husen i Östhammar
samt renovera matboden som föreningen äger i Marka.

Pengarna betyder mycket för föreningen som i övrigt sköts helt av ideella krafter.

– Det är verkligen jätteroligt. Med de 50 000 kronor vi fått
kommer vi långt. Nu kan vi dra in el i alla våra byggnader och
kanske även installera lite belysning utomhus. De här husen
är värda att lysas upp, säger Fredrik Janse, ordförande i Frösåkers hembygdsförening.

Föreningen äger och förvaltar tio äldre hus i Östhammar samt
ett båtmanstorp i Marka, ungefär en mil söder om Östhammar.
Renoveringen av båtmanstorpet kommer att ske under våren.
Några syllar, som torpet vilar på, ska bytas ut. Det arbetet kommer
i stora delar att utföras av medlemmarna själva. Som i de flesta
föreningar är det medlemmarna som sköter det praktiska arbetet.
Men allt kan man inte göra själv.

– Elarbetet ska utföras av fackmän, förstås. Elektrifieringen av husen
blir ett lyft för oss. Nu kommer husen kunna visas även under den
mörka delen av året. Hittills har vi fått gå runt med ficklampor när det
varit visning, säger Fredrik Janse, som tror att alla arbeten kommer vara klara till försommaren.

– Husen är skänkta till oss att förvalta för nya generationer.
Vi vill göra dem tillgängliga, som ett litet Skansen. Efter Corona
ska vi kunna öppna upp för olika verksamheter för alla åldrar, säger Fredrik Janse.
==========================================================================

 

En mycket glädjande nyhet, taget från stiftelsen C G Beck-Friis Stiftelses hemsida (ett utdrag).
Föreningen tackar för stipendiet.

 

TILLKÄNNAGIVELSE, 2020-ÅRS STIPENDIATER:Carl G Beck-Friis Stiftelse för Naturvård och Hembygdskultur
har beslutat att tilldela 2020 års stipendier till följande föreningar:
FRÖSÅKERS HEMBYGDSFÖRENING /
50 000 KRONOR”TILL ELEKTRIFIERING AV DEN DIDRIKSSONSKA LOFTBODEN OCH RENOVERING AV MATBODEN VID BÅTMANSTORPET I MARKA.

========================================================================================
Medlemsavgiften för 2021 är

150 kr /enskild250 kr / familj

Plusgiro 491 86 29-9

Var god ange medlemsnummer eller namn och adress på inbetalningskortet.
=========================================================================================Jubileumskriften Östhammar 650 år

Nu ligger skriften här på hemsidan. Den är uppdelad i tre delar beroende på hemsidans struktur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boktips: Frösåkers Hembygdsförening har tillsammans med båtologen J Roger Toll gett ut boken "En storredare i Roslagen under segelfartygens tid".
Boken kan köpas i turistinformationen på Rådhustorget i Östhammar.
Boken innehåller 286 sidor, drygt 100 bilder och kostar 325:-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Föreningen har från 1 mars 2016 en sida på Facebook. Idag ca 1400 följare.

Ambitionen är att marknadsföra våra aktiviteter och visa äldre bilder från Östhammar på sidan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


Förening:

Frösåkers Hembygdsförening i Östhammar

Ändrad av: Frösåkers Hembygdsförening i Östhammar (2021-08-17 19:46:28) Kontakta föreningen
Skapad av: Tommy Sjölander (2018-10-08 20:00:55) Kontakta föreningen