Friluftsgudstjänst vid hembygdsgården, Östhammar
Midsommardagen 22 juni 11.00

Tema: "Skapelse och tacksamhet".
Britt-Marie Magnedahl, Equmeniakyrkan
och Anne-Marie Larsson, Svenska kyrkan.
Vardagskören Sångglädje medverkar.
Hembygdsföreningen serverar kaffe

Välkomna

====================================================================================

Image


Frösåkers Hembygdsförening mottog i slutet av april det sorgliga beskedet om vår vice ordförande Berit Mattsons bortgång.
Vi kommer att sakna hennes stora engagemang, gedigna kunskaper om hembygden,
dess lokalhistoria och framförallt kännedom om de människor som verkat och levt i Östhammar med omnejd.
Vidare fanns  ett intresse för att bevara äldre föremål och ta reda på dess härkomst.
Kunskap om textila hantverk av alla de slag fanns också med på hennes agenda. 
Hon var av den gamla stammen som inte gav upp i första taget och in i det sista så intresserade hon sig för föreningens verksamhet, dess väl och ve.
Vi, i styrelsen kommer att minnas Berit med värme och stolthet.

Tack för ett enastående engagemang och gott samarbete genom åren.

För Styrelsen, Frösåkers Hembygdsförening

Marie-Louise Fendin, ordförande

Leif Björklund, Lennart Ekström, Bo Eriksson, Torbjörn Forsman,
Margaretha Jacobsson, Ragnhild Sjögren, Anna Ström och Tommy Sjölander

===============================================================

Nationaldagsfirande Hembygdsgården
15:00 Tågar vi från Rådhustorget till Hembygdsgården med blåsorkestern Al Fine
Nationaldagstal av sångpedagog Maria Nyström
Barnen sjunger till sommaren med Lisa Norén
Nationalsången sjungs till Al Fine
Servering med hembakat
Visning av husen
Kyrkogatan 8, Östhammar kl 15-17
VARMT VÄLKOMNA
=================================================

Årsmöte torsdag 7 mars 2024 , 13:00
SKB:s lokal Norra Tullportsgatan
Årsmöteshandlingar finns i Medlemsbladet 2024, som distribueras vecka 8-9 .

Sid 45        Årsbokslut 2023 och planerade aktiviteter 2024
Sid 48        Föredragningslista

Välkomna
===================================================
Medlemsavgiften för 2024 

175kr /enskild

300 kr / familj

Plusgiro 491 86 29-9Swishnummer 123 611 8517

Var god ange medlemsnummer eller namn och adress på inbetalningskortet.
=====================================================================

Arkivens dag,Kulturhuset Storbrunn

Lördag 11 november 10-13

Östhammars kommun och Frösåkers Hembygdsförening bjuder in till en aktivitet på Arkivens dag.
Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i Sverige genom att arrangera öppna hus.
Programmet är tre föredrag och visning av material.

10:15 Kommunarkivarie Håkan Åhlenius inleder och informerar vad som finns i kommunens arkiv.

11:15 Upplandsmuseet berättar om digitaliseringen av Skötsner-Edhlunds bildarkiv och hur du hittar i det.

12:15 Frösåkers Hembygdsförening visar hur du kan läsa Östhammars Tidning, som gavs ut 1887-1966.

Material som visas: Handlingar från kommunarkivet, några årgångar av Östhammars Tidning, bildspel och en vykortsutställning.

Plats: Kulturhuset Storbrunn
Fri entré, kom och gå när du vill

Arrangör: Östhammars kommun och Frösåkers Hembygdsförening

Välkomna

====================================================

Söndag 24 september (flyttad från 10 september)
Medlemsutflykt till Raggaröns hembygdsgård.
Samling 11:45 Hembygdsgården i Östhammar (söder om gamla vattentornet) för samåkning till Raggarön.
Medtag eget fika. Återkomst ca 15:00
Stefan Jansson från Raggaröns Hembygdsförening berättar om föreningen, linbastun och kyrkbåten.
Kort promenad i byn och dess omgivning.
Välkomna
===================================================
 

Öppen Hembygdsgård söndag 13 augusti 13-16
Husen på Hembygdsgården är öppna för visning.
Guidning 13:30, 14:30 och 15:30
Vykortsutställning 32 kort med ångbåtar som motiv:

 

Fikaservering
Parkering på närliggande gator. Toalett finns.

 

VARMT VÄLKOMNA

=====================================================

Nationaldagsfirande Hembygdsgården
15:00 Tågar vi från Rådhustorget till Hembygdsgården med blåsorkestern Al Fine
Tal av Sven-Eric Morhed
Barnen sjunger till sommaren med Lisa Norén
Nationalsången sjungs till Al Fine
Servering med hembakat
Visning av husen
Kyrkogatan 8, Östhammar kl 15-17
VARMT VÄLKOMNA

========================================================

Planerade aktiviteter 2023

Tisdag- onsdag 2-3 maj
Städdagar inom- och utomhus vid Hembygdsgården, 09:00
 
6 juni (tisdag)
Sveriges nationaldag firas traditionsenligt vid Hembygdsgården
 
24 juni kl 11:00 Midsommardagen
Ekumenisk friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården
 
Söndagarna 16 juli och 13 augusti
Öppen Hembygdsgård 13–16

Söndag 10 september
Medlemsutflykt till Raggaröns hembygdsgård.
Samling 11:45 Löflingska för samåkning till Raggarön. Medtag eget fika.

Lördag 11 november
Arkivens dag, samarrangemang med kommunen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte torsdag 9 mars 19:00
Församlingsgården vid Östhammars kyrka
Årsmöteshandlingar finns i Medlemsbladet 2023, som distribueras vecka 8-9 före årsmötet.
Sid 48        Föredragningslista
Sid 42- 44 Verksamhetsberättelse 2022
Sid 45        Årsbokslut 2022 och planerade aktiviteter 2023

Image
Välkomna

================================================================

Kultur på lunchen - Digitalisering av Östhammars tidning
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Datum: Onsdag 15 mars 2023 klockan 13:00

Välkommen till ett föredrag om digitaliseringen av Östhammars tidning och hur du kan hitta tidningarna på webben.

Välkommen
=====================================================================
Medlemsavgiften för 2023 är

175kr /enskild

300 kr / familj

Plusgiro 491 86 29-9
Swishnummer 123 611 8517

Var god ange medlemsnummer eller namn och adress på inbetalningskortet.
=====================================================================
Föreningen har från 1 mars 2016 en sida på Facebook. Idag ca 1400 följare.

 

 

 

 


Förening:

Frösåkers Hembygdsförening i Östhammar

Skapad av: (2018-10-08 20:00:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Frösåkers Hembygdsförening i Östhammar (2024-06-19 11:25:38) Kontakta föreningen