Fröjel Hembygdsförening hälsar Er välkomna till årsmötet den 17 mars kl. 13.00.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar med en stadgeförändring som vi beslutar om på det ordinarie årsmötet. Därefter är det fika och möjlighet att se lägenheten men också källaren där ny värmepump och avfuktare har installerats.

Därefter tar vi ett extra årsmöte för att återigen godta stadgeändringen. (det krävs 2 årsmöten för att ändringen skall bli godkänd)

Stadgeändringen gäller paragraf 3, Ändamål och följande text skall läggas till:

Föreningen, som är partipolitiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar. Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft. För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Förslaget ovan kommer från Bygdegårdarnas Riksförbund och är en del av normalstadgarna. Våra nuvarande stadgar finns på vår hemsida.

Erling Malmros

Sälle Allservice AB

Fröjel Sälle 624

62355 Klintehamn

Orgnr. 556832-3074

0704 888885


Förening:

Fröjel Hembygdsförening

Skapad av: Tage Göthberg (2023-05-17 15:35:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tage Göthberg (2024-02-25 11:14:36) Kontakta föreningen