Bli medlem

Du som ännu inte är medlem i Fröjel hembygdsförening kan åtgärda detta genom att betala in 
100 kr på bg 5775-3212. Märk talongen med ditt namn, epostadress och ditt mobiltelefonnummer

Vi vill också att du skickar ett epost till [email protected] med dina kontaktuppgifter eller ett brev om du saknar epost med uppgifterna till :

Fröjel Hembygdsförening
Görel Almgren 

Storgatan 4

62350 Hemse

Det går även att Du fyller i  dina uppgifter i nedanstående talong  när Du

  •  betalat in medlemsavgiften 100 kr på bg 5775-3212
  •  har skaffat ny epostadress, bytt adress eller telefonnummer
  • eller vill bli borttagen/struken från vårat medlemsregister.