Bli medlem

Du är välkommen som ny medlem.

Föreningen Skånska Möllor bildades 1956 som en intresseförening med syfte att verka för bevarande av de skånska möllor som ännu finns kvar.

Adress:
Föreningen Skånska Möllor
Övraby Östergård
273 91  Tomelilla
Bankgiro:          5354-9853
Medlemsavgift år 2024:  100kr/år

Glöm inte sätta namn på bankgiroblanketten.