Om oss

Föreningen bildades i Lund 1956 och har sedan dess verkat för de skånska möllornas bevarande.

Vid tiden för föreningens bildande kunde man konstatera att de flesta väderkvarnarna numera stod stilla.
Föreningens mål är att verka för att så många möllor som möjligt blir bevarade till eftervärlden. En annan stor del...

Läs mer >

Nyheter

Flackarps mölla är nu efter många turer såld och överlämnad till ny ägare.
Den 29 juni 2022 överlämnades Flackarps mölla till den nye ägaren:
The Pits AB,
c/o Magnus Wallenquist,
Paradisgatan 1,
223 50 Lund.

Köpekontraktet undertecknades tisdagen 31 maj 2022. Köpeskillingen är betald till Skånska Möllors bankkonto.

Magnus Wallenquist skriver så...

Läs mer >