Om oss

Välkommen till Flundre Hembygdsförenings hemsida Flundre Hembygdsförening finns i södra delen av Trollhättans kommun och omfattar de gamla socknarna Fors, Rommele och Upphärad. Under texten "Läs mer" står när och var föreningen bildades och var byggnaderna kommer ifrån... Flundre Härads sigill från 1563 visar en flundra vilket inte har något med namnet att göra. Namnet Flundre tros komma från Flotn , ett ånamn som troligen syftade på "den översvämmade". Slumpån, enligt wikipedia. (Bilden på sigillet är avfotograferad ur Hollmans bok Flundre Härad Del I)

 

Den 25:e augusti 1929 bildades Flundrebygdens Fornminnes- och Hembygdsförening. Namnet ändrades senare till Flundre Hembygdsförening. Den dagen föreningen bildades, var man församlade på Gärdshögen, ett gravfält i Sörby by.

Föreningen har idag sin verksamhet förlagd till Lunnebergskullen, en allmänning som tillhör Fors by. Där låg en gång i tiden Flundre Härads avrättningsplats och platsen kallades galgbacken. På hembygdsgården finns idag flera byggnader.

Huvudbyggnaden var från början avsedd som prästgård och byggdes av prästmannen Jonas Forsselius år 1666, då Rommele pastorat tillfälligt delades. Då Forsselius 1677 blev kyrkoherde i hela pastoratet lämnade han sin prästgård och flyttade till Rommele  Huset blev mangårdsbyggnad på Stommens gård men skänktes 1939 av AB Sjuntorp till hembygdsföreningen och året därpå flyttades det till sin nuvarande plats.    

Maja Lenas Stuga skänktes av Br Eriksson Anstorp 1948. Stugan låg tidigare på deras mark vid Brattås

Ladugården inköptes 1955 efter Gustav Lunds sterbhus i Torpa. Den är typisk för den tid man byggde i skiftesverk. På baksidan finns en tröskvandring.

Smedjan uppfördes 1982. Den är byggd av timmer och har tidigare varit överbyggd på en källare i Torstorpet. Byggnaden är skänkt av familjen Ellström.

Ängsladan skänktes 1987 av Br Petterssons sterbhus i Krattorp.

Utöver byggnaderna finns drygt 2000 föremål, böcker och bilder.