Bli medlem


Vi vill gärna ha fler medlemmar som är intresserade av Flundrebygdens historia och gärna vill bidraga till vårt arbete med att förvalta vår hembygdsgård. Vi har för nuvarande cirka 150 medlemmar i Sjuntorp, Upphärad, Rommele och  andra orter. Som medlem deltar du efter din förmåga och dina möjligheter att bidra till hembygdsgårdens fortlevande.

Medlemsavgiften är 100 kr/person.

Enklaste sättet att bli medlem är att betala in beloppet på vårt bankgiro nummer 5750-5406. Ange namn och adress.

Du kan också höra av dig till någon i styrelsen eller till vår e-post.