Om oss

Fläckebo hembygdsförening bildades 1913 och är den äldsta på landsbygden i länet. Den första sammankomsten ägde rum i Hagaberg den 3 april 1913. 30 personer deltog i detta första möte. Föreningens syfte var att skapa trivsel och gemenskap i byn. Under mötena som ägde rum två gånger per månad sjöng...

Läs mer >

Nyheter

Ny mailadress

Nu har vi en ny mailadress till Fläckebo hembygdsförening, använd gärna den när ni vill komma i kontakt med oss. [email protected]

Årsmöte i augusti

Inbjudan till årsmöte 8/8 kl 14,
på Gammelgården (utomhus)

Förslag till dagordning:
1 Mötets öppnande
2 Frågan om mötets behöriga utlysning
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
4 Val av två personer att justera årsmötesprotokollet
5 Fastställande av dagordningen
6 Styrelsens och revisorernas  berättelser
7 Beslut om att bevilja...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]