Om oss

När hembygdsföreningarna började växa fram i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var deras naturliga uppgifter att samla fakta om bygdens historia och tillvarata föremål, fornminnen och byggnader, som hotades av förstöring. Efter hand utvidgades verksamhetsfältet. Undersökning av andra boplatser och grunder, dokumentation av fynden, arkivforskning och bearbetning av...

Läs mer >

Nyheter

Materialet är en sammanställning av Dingtuna Lillhärad sockengilles torpforskning.
Under hela arbetet har Generalstabskartan av år 1907 använts.Forskningen skall innehålla samtliga torp i Dingtuna och Lillhärad som känts till eller kunnat identifierats.Där torpen är borta finns dock skisser av grunder och texter om folket som varit bosatta på platsen. 
Torpen...

Läs mer >