Om oss

Degerfors Hembygdsförening bildades 1946, med inriktningen att: "det är angeläget att tillvarataga de gamla minnena som finns i vår bygd, samt att anteckna och bevara minnen från forna tider". Den 5 juli 1946 valdes den första styrelsen. Till ordförande valdes Gunnar Stark och till övriga ledamöter valdes: Oscar Ståhl, Axel Österberg, Folke...

Läs mer >

Nyheter

KANADAGRUPPEN

Kanadagruppen

Gruppens arbete är vilande

Styrelsen behöver föryngras

Är du intresserad av styrelsearbete.

Vi behöver nya krafter till styrelsen, hör av dig till oss