Ordf: Sven-Olof Karlsson 070-603 69 48

Sekr: Arne Karlsen 070-696 21 14

Kassör : Evert Lundberg 070-441 69 12

Sponsor-Medlem-Utställningsansvarig: Hasse Kvick 070-604 89 45