Föreningen har fyllt 70 år

I oktober 2019 firade föreningen sin 70 födelsedag. Det skedde med en söndagsmiddag  och omkring 60 personer kom för att träffas och prata om gamla tider.

Ordförande Saga Alexanderson hälsade alla välkomna och  gjorde i en kort resumé nedslag i det som hänt under åren som gått. Här nämndes  bl a historiken kring skapandet av den trivsamma hembygdsparken med stugan och byggnaderna som skänkts eller köpts från olika håll, samt omnämnandet av personer som bidragit till utvecklingen.

Dagens gäst var egentligen ingen gäst utan en hemvändare. Det var Gunlög Josefsson som är barnfödd på säteriet. Hon pratade om sin bok, Berättelser om en by, Dannäs från inlandsis till väckelse, i vilken hon redogör för hur byns bebyggelse har växt fram och förändrats.

Under det senaste året har föreningen lagt ner ett betydande arbete på att skapa en plattform på internet på webbplatsen bygdeband.se. Där finns många fotografier som har väckt intresse långt utöver församlingens gränser.


Editerad av: Saga Alexanderson (2020-01-20 14:21:38)