Om oss

Dannäs hembygdsförening ligger i Värnamo kommun i Forshedabygdens församling. Vår lilla by ligger naturskönt vid sjön Bolmens norra ände och har ca 300 invånare. Vår hembygdspark får mest liv under sommaren, när vi har våffelkvällar där, men föreningen är aktiv även resten av året med t ex studiecirkelverksamhet och torpvandringar....

Läs mer >

Den 6 september startade höstterminen i vår cirkel Dannäs förr i tiden. Den hade föregåtts av ett möte där en handfull medlemmar kom med förslag för hur vi ska gå vidare. Vi kom fram till att vi nu vill koncentrera oss på ett antal personer och företag som gjort avtryck i Dannäs...

Läs mer >

Den 30 juli var det dags för årets upplaga av Bolmendagen. Denna dag är vår officiella dag för arkivvisning. och vi håller alltid till i församlingshemmet. I sedvanlig ordning fanns alla våra pärmar med tidningsurklipp framme, de tilldrar sig alltid ett stort intresse.
Från början var tanken att vid detta tillfälle också visa...

Läs mer >

Den 22 maj genomförde hembygdsföreningen en variant av den årliga torpvandringen. Med start vid Dannäs kyrka och den gamla skolan, började vi berätta om byns historia. Det blev även stopp vid församlingshemmet, som ju tidigare varit socknens fattighus, Carlssons affär (med allt som försiggått i Brofors), Klöfvers fabrik (som vi fick...

Läs mer >

Den 31 maj träffades vi i cirkeln för terminsavslutning. De senaste sammankomsterna har ägnats åt att gå igenom den stora fotoskatten som vi fått från Dannäs Säteri, vilken digitaliserats av Anders Andersson i Böke. Det är ett omfattande galleri. Många är identifierade, men många okända har vi kunnat namnge. Denna...

Läs mer >

Den 23 april  kl 9.00 samlades ett morgonpiggt gäng för att vårstäda i hembygdsparken. Avslut som sedvanligt med kaffe och frallor och trevligt småprat.

Årsmötet hölls den 3 mars, alltså den fössta tossdan i mass. Vi inledde med fika och massipantååta. 

Under hösten och vintern har en ny byaskrift sammanställts. Precis lagom till årsmötet, faktiskt samma dag, levererades den från tryckeriet. Den finns till försäljning på våffelcafeet, pris 100 kr. 

Dannäs förr och nu, Byaskrift 2021
Creative Commons-licens

Höstterminen avslutades med en grötfest.

Grötfest i studiecirkeln

När äntligen pandemirestriktionerna lättat och vaccinationerna utdelats, tyckte vi att det passade med en höstutflykt. Den 24 oktober for vi med buss från Dannäs mot Huskvarna och Jönköping. Målet var Husqvarna fabriksmuseum och Jönköpings museum, där en av utställningarna hette Vår tid med jorden. Drygt 30 personer anmälde sig.
Det blev...

Läs mer >

Höstutflykt i oktober 2021
Husqvarna fabriksmuseum

Skönt att få bort det vissna gräset.

Hösttrimning 2021

Återseendets glädje gick inte att ta fel på när vi nystartade studiecirkeln om Dannäs förr i tiden. 17 personer infann sig, ett par stycken var nya i sällskapet.  
De första gångerna ägnar vi åt repetition. Fler minnen och historier som behöver dokumenteras kan ha dykt upp.
Träffarna kommer att äga...

Läs mer >

Enligt traditionen passar vi på att visa vårt arkiv denna dag, när många är i rörelse i byn. Vi håller till i församlingshemmet, där vi lägger upp de populära pärmarna med Astrid Lindbloms tidningsurklipp från bygden. Dessutom vill många titta i pärmarna med bröllopsfoton, samlade och daterade av Anders i...

Läs mer >

Pandemin begränsade under våren starkt möjligheten att samlas i grupp. Därför fick årsmötet skjutas upp tills lättnader införts. Den 1 juli kunde det äntligen genomföras och då skedde det för säkerhets skull utomhus, i hembygdsparken. Bortåt 20 personer hade hörsammat inbjudan. 
Efter inte mindre än 39 år i styrelsen var det dags för Britt Johansson att bli...

Läs mer >

Den 20 juni var det dags för årets torpvandring.   Vid Kuddebo stannade vi vid dämmet till den gamla kvarnen i Kuddebo. Vattnet till kvarnbäcken kommer från Ystebosjön och rinner vidare till Kvarnasjön(Kuddebosjön) Från dämmet leddes vattnet via den i kanterna stensatta bäcken vidare ned mot den plats där själva kvarnen...

Läs mer >

Vi håller årets försenade årsmöte torsdagen den 1 juli kl 18 i hembygdsparken.

Därefter, kl 19, underhåller Hanna och Andreas Eriksson med sång och musik och som avslutning blir det våffelservering.

Ytterligare två torsdagskvällar blir det våfflor i parken, den 8 och den 15 juli. Då roar vi oss själva efter bästa förmåga!

Under hösten och vintern har en liten redaktionsgrupp arbetat med att sammanställa en byaskrift, Dannäs förr och nu. Den bygger bland annat på material som dokumenterats i vår studiecirkel.
Projektet har möjliggjorts genom sponsring av lokala företag och genom layouthjälp av Jan-Åke Rydström, tidigare bosatt i Dannäs.

Kontakta någon i styrelsen om...

Läs mer >

Byaskrift 2020 nu utgiven

En solig septemberkväll skaffade röjsågar och räfsor undan det långa, vissna gräset. Korvgrillning efteråt.

Ett av de få planerade evenemang som kunde genomföras i år var friluftsgudstjänsten den 16 augusti. Det var riktigt varmt, så vi drog bord och bänkar till det skuggigaste stället. Komminister Åsa Jockisch ledde gudstjänsten och efteråt plockade vi fram våra medhavda kaffekorgar och fick en trevlig samspråkstund tillsammans.

Torpvandringsdagen var varm och solig. Omkring 25 personer mötte upp och vi färdades på cykel eller i bil ut bland torpställena på säteriet. Gunlög mötte upp vid Gullkroken och berättade utförligt och med inlevelse om gångna tider på flera av torpplatserna.

Lördagen den 8 augusti samlas vi kl 14 vid kyrkan. Gunlög Josefsson kommer därefter att berätta om säteriets torp och visa oss runt bland dessa.

På grund av rådande restriktioner runt smittspridning av coronavirus, åker vi i egna bilar eller använder cykel.

Medtag kaffekorg!

Tack alla som deltog i projektet Kom i form!
41 personer anmälde sig och av dessa var det bara fem stycken som på grund av skador eller sjukdom (inte corona!) var förhindrade att fullfölja. De flesta motionerade mycket mera än den timma i veckan som behövdes.
Se deltagarnas egna bilder under Våra...

Läs mer >

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]