Danmarks hembygdsförening ordnade under våren 2021 en programpunkt med anledning av kommunens planer på byggnation inom sydöstra delen av Uppsala. 

DHF ska  enl stadgarna engagera sig i att "samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling". Med anledning härav har styrelsen lämnat in två skrivelser till Uppsala kommun: Yttrande angående de Fördjupade Översiktsplanen för de Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna, daterade 2020 04 06 (undertecknad 2020 05 06) och 2021 03 03 (undertecknad 2021 03 03). 
Klicka på de blå datumen för att läsa yttrandena.


Förening:

Danmarks Hembygdsförening

Skapad av: Annika Bruce (2021-09-30 18:26:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Annika Bruce (2022-02-12 12:46:16) Kontakta föreningen