Höstens program i pdf-form

Höstens program finns nu även i pdf-form. Klicka här för att komma till programmet.

Extra årsmöte och stadgeändring

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 23 SEPT. 2017

Hembygdsföreningens medlemmar kallas till extra årsmöte lördagen den 23 september 2017 kl. 14.00 i Sävja kyrka.

Ärenden: Bokslut och revision för 2016. Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar, se nedan.

Efter årsmötet blir det program om Båtarna på Fyrisån.

 

Förslag till ändring av DHF:s stadgar

§ 4 Föreningsmöten
Punkterna 7-11 slås samman till en punkt:
7. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år,
b) halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år,
c) ersättare för en tid av två år,
d) ombud till regionalt hembygdsförbund,
d) valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande, för en tid av ett år.
Med år avses tiden mellan två ordinarie årsmöten.

§ 5 Styrelse
Första meningen ändras:
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som förutom av ordföranden består av åtta ledamöter och minst två, högst fyra, ersättare.

Program hösten 2017

Höstens program i pdf-form finns här.

Lördag 23 sept. kl. 14 i Sävja kyrka
Stadgeändring: antalet ersättare i styrelsen.
Bokslut 2016 och revision.
Lördag 23 sept. kl. 14-16 i Sävja kyrka
Båtarna på Fyrisån
Lennart Rydberg från Stiftelsen Skärgårdsbåten i Stockholm berättar med bildvisning om ångbåtstrafiken Uppsala-Stockholm och ångslupstrafik på Ekoln.
Mötet inleds med extra årsmöte.
Kaffe/té 40 kr.

Lördag 21 okt kl. 14-16 i Danmarks skola
Berättarträff om skolan
Vad minns vi från skolan och hur är det nu? Berättarträff med bilder och minnen. Rektor Sten Vesterman presenterar skolan i dag.
Enkel servering. Danmarks skolas matsal.

Lördag 11 nov. kl. 14-16 i Sävja kyrka
Till bords med Linné
Författaren Gunilla Lindell berättar om mat, hälsa och levnadskonst på Carl von Linnés tid. Kaffe/té och svagdricka 40 kr.

December
Årsskriften ges ut och skickas till alla medlemmar.

Lördag 10 febr. 2018 kl. 14-16 i Sävja kyrka
Årsmöte och därefter:
Röster från folkhemmet – 35 gubbar på 45 minuter
Mats Strandberg, sportreferent på radio och TV, imiterar kända röster.



Konstutställningar i Linnés Sävja 2017

Konstutställningar i Linnés Sävja

Se programmet i pdf-form här.

Linné öppnar sitt Sävja 27 maj kl 12 till folkmusik av K-G Svensson, K-J Grundström och Birgitta Kalm!

27-28 maj GERTRUD ANDERBERG, 20:e ÅRET I LINNÉS SÄVJA: MÅLNINGAR I OLJA OCH AKVARELL m.m.

3-4 och 6 juni DHF:s konstkurs ”Konst i Sävja (ht 2016- vt 2017) visar Danmarksmotiv i olika vinklar samt detaljmotiv i akvarell, akryl och foto.
Ingar Bruce: Nyttiga hantverk i textil, trä och halm kan också bli konst.
Penina Thell, Uppsala Fotografier.

Nationaldagen 6/6
12.00: Flaggmarsch till folkmusik från ICA till Linnés Sävjas gårdstun.
12.30 : Högtidstal
Sävja kyrkokör eller FritillAria under ledning av Inger Knecht Lindmark?

10-11 juni Anette Müller Roos, Symfoni i färg, textila tavlor och Alfhild Lennerbrandt, Vedic Art, akrylmålning.

17-18 juni Ingrid Lundh Rundqvist, fotografik och Mats Kamsten, akvarell

Midsommarafton 23 juni kl 11.00: Välkommen till midsommarfirande med dans till levande musik kring majad stång under ledning av paret Barck-Holst! Linnéstipendiet delas ut!
Midsummer Eve 23th June at noon – Welcome to our Midsummer celebration with live folk music and dancing around the maypole!

Midsommar 23-25 juni:
Anna-Greta Hammar, Uppsala-collage, akryl, akvarell, Cicki Barck-Holst, akvarell, foto, akryl

1-2 juli Föreningen Sprättornas lapptäcksutställning – 10 år med symaskin och lappar. Vernissage lördag kl 13.

8-9 juli Land & stad, Bl.a. tolkar Lillemor Wassberg i akvarell foton av Anders Bergh

 

Friluftsgudstjänst söndagarna 2/7, 23/7, 6/8, 20/8 kl. 18 med fika efteråt.

 

Linnévandring
Herbatio Danensis

Fotvandra Linnés och hans studenters exkursionsväg genom Danmarks socken – Herbatio Danensis. Upplev vår flora och fauna. Välj vandringsväg från Kungsängen till Hammarby – hela sträckan eller del därav. (Anpassa till busstidtabellen!). Lunch/Fika på Linnés Sävja Gårdscafé kan bokas hos Arrendatorn 0736 12 27 00.

Kungsängen – Linnés Sävja, 7 km – ca 2,5 timmar
Linnés Sävja – Danmarks kyrka, 5 km – ca 2 timmar
Danmarks kyrka – Linnés Hammarby, 3 km– ca 1,5 timmar

www.hembygd.se/danmark/
www.gardsoasen.se

DHF program våren 2017

Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna till hembygdsföreningens olika program.

Lördag 11 februari kl. 14 i Sävja kyrka
Årsmöte.
Därefter föredrag: ”Stationer på vägen.” Anders Wejryd, järnvägsentusiast och f.d. ärkebiskop berättar. Kaffe 50 kr.

Tisdag 7 mars kl. 14 i Sävja bibliotek
”Danmarks socken II”, presentation av nya boken.
Stefan Östergren och övriga författare berättar om sina bidrag.
I biblioteket Sävja kulturcentrum. Cafét öppet både före och efter programmet.

Söndag 26 mars kl. 18-20 i cafét på Linnés Sävja
”Odla humle – en tidlös konst.” Humle skulle förr finnas på alla gårdar. Nu väcks intresset på nytt och gamla kunskaper får liv igen. Hans-Björn Eriksson, arrendator på Linnés Sävja, berättar om humleodlingens spännande historia och dagens projekt med odlingar här hemma.
Kaffe 40 kr.

Lördag 8 april kl. 14-16 i Sävja kyrka
”Utgrävningen i Fyrislund/Kumla 2016.” Arkeolog Lotta Mejsholm från Arkeologikonsult AB berättar om utgrävningarna i Fyrislund/Kumla, om fynd och bosättningar, stormannagravar och livet på järnåldern.
Kaffe 40 kr.

Lördag 22 april kl. 14-16 i Sävja kyrka
”Folkdräktsparad inför sommaren.” Danmarks socken har ingen sockendräkt, men det finns många folkdräkter från andra håll att visa upp. Ta på vad som finns, så får vi se tillsammans och berätta om våra dräkter.

Nationaldagen Tisdag 6 juni kl. 12 på Linnés Sävja
Nationaldagen firas med musik och tal. Servering.
Promenad kl. 12.00 från ICA i Vilan med flaggor och musik i täten.

Midsommarafton Fredag 23 juni kl. 12.00
Midsommarfirande på Linnés Sävja.
Dans kring midsommarstången. Utdelning av Linnéstipendiet.
Cafét öppet 11-15. Stången kläs kl. 11.

 

Vårens program i pdf-form finns här: Vinter/vår 2017 .

KONST i SÄVJA Våren 2017

Linnés Sävja - akvarell av Gerd Sjödin, KrisslingeFotograf: Linnés Sävja - akvarell av Gerd Sjödin, Krisslinge
KGFotograf: KG

KONST i SÄVJA Våren 2017

– låt dig inspireras av vår närmiljö och ev inbjuden inspiratör

Danmarks Hembygdsförening ordnar konstkurs med olika målartekniker och foto.

2017:
Tid kl: 10.30 – 13.00
Datum: Torsdagar         19 januari

                                              9 februari

                                             23 februari

                                              16 mars

                                              30 mars

Lokal: Kamratgården i Bergsbrunna, Bergsbrunna Villaväg 24
Buss 20, hpl  Backmovägen

Tag med papper, målarlåda(akvarell/akryl) och pensel.
Materialkostnad för tillbehör tillkommer.

Kurskostnad 250:- för medlem i DHF
Medlemsavgift 150 :-  plusgiro 48 50 98-8.

Anmälan helst före mitten av jan -17 till Kursansvarig Ingar Bruce
073-6517 626   [email protected]

Välkomna!

DHF samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Studiecirkel våren 2017

GE NYTT LIV ÅT HEMBYGDSFÖRENINGENS BILDER

Danmarks Hembygdsförening inbjuder till studiecirkel våren 2017

Lokal: Bergsbrunna Bygdegårdsförening (”Kamratgården”), Bergsbrunna Villaväg 24.

Ledare: Ingar Bruce

Datum: Torsdagar: 19 jan, 9 febr, 23 febr, 16 mars, 30 mars

Tid kl.13.30-16.00 Kaffe/thé serveras.

  • Cirkelns innehåll och syfte: Presentation av pappersfoton, digitala bilder, bilder från föreläsningar, utflykter och från vår närmiljö.
  • Kanske kan bild och text inspirera till nya ämnen och aktiviteter. Det blir mycket berättande. Vi har även möjlighet att ta fram ljudband.

Kostnad: Medlemskap i DHF 150:- till Pg 485098-8

Anmälan: Helst före mitten av jan -17 till Ingar Bruce 073-6517 626 eller mail: [email protected]

Läs mera www.hembygd.se/danmark

VÄLKOMNA

DHF samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Program sensommar & höst 2016

Välkommen till Danmarks Hembygdsförening vare sig du bor i Danmarks socken eller någon annanstans!

Elfi Cedrins. Nationaldag på Linnés SävjaFotograf: Elfi Cedrins. Nationaldag på Linnés Sävja


I höst firar vi att hembygdsrörelsen fyller 100 år med:

  • Hembygdsföreningarnas dag på Disagården, 20 aug
  • Jubileumsdagar på Skansen, 27-28 aug

Stockholm-Uppsala järnväg fyller 150 år, det uppmärksammas med:

  • Bussresa till järnvägsmuseet i Gävle, 23 sep
  • Berättarkväll ”Minnen från järnvägen”, 23 okt

Stor konsert i Sävja kulturcentrum den 21 nov med:

  • Lena Willemark
  • Väsen
  • Trio X
  • Norrbotten Big Band

Alla tillsammans och i olika konstellationer. Konsert med paus. Tillsammans med Musik i Uppland.

Mer information och anmälan till aktiviteter i programmet nedan.
Program sensommar & höst 2016

Linnés Sävja – Gårdsoasen

Gårdsoasen  är ett samarbetsprojekt mellan arrendatorerna Hans-Björn & Boel (musik, café), Danmarks Hembygdsförening (konst) och Danmark-Funbo församling (utegudstjänster). Huvudmålet är att lyfta den okända idyllen Linnés Sävja till en mer känd och trivsam plats att mötas på för att få historia, natur, kultur och servering i en unikt genuin gårdsmiljö – en gårdsoas – i det lilla formatet.

Program Gårdsoasen 2016

Program vinter vår & sommar 2016

Välkommen till Danmarks Hembygdsförening vare sig du bor i Danmarks socken eller någon annanstans!

Danmarks hembygdsförening Program vinter vår och sommar 2016