Nyheter

Månadens föremål: runsten vid Fale bro

Texten på stenen lyder: ”Torsten och Vige lät göra denna bro för Assurs, sin svågers, ande. Nu är så sagt för själen: hjälpe Gud. Äsbjörn gjorde”
 
Stenen står strax intill Fale bro där vägen till Östuna går över Sävjaån. En bro på 1000-talet var i allmänhet ett med sten och stockar byggt vadställe,...

Läs mer >

Vårens aktiviteter

Välkomna till våra aktiviteter 2021 

Vårterminens aktiviteter hittar du härKallelse till årsmötet 29 maj hittar du i samma informationsblad.