Vårens program i pdf-form

Vårens program finns nu även i pdf-form. Klicka här.

Program våren 2018

Program våren 2018

 • Lördag 10 februari kl 14 i Sävja kyrka
  Årsmöte och därefter
  Röster från folkhemmet – Mats Strandberg imiterar kända radioröster.
  Kaffe 50 kr.

 

 • Tisdag 6 mars kl. 14 i Sävja kulturcentrum, biblioteket
  Målningarna i Danmarks kyrka
  Presentation av en ny bok. Bildvisning.
  Tomas Anderman, Stefan Östergren.
  Café Hjärtat öppet.

 

 • Söndag 18 mars kl. 18 i Kamratgården Bergsbrunna bygdegård
  Berättarkväll om butikerna i socknen
  Affärerna i Falebro, Bergsbrunna, Vilan, Sävja
  Vi delar minnen och bilder. Kaffe 40 kr.

 

 • Lördag 14 april kl. 14 i Sävja kulturcentrum, stora salen
  Fyrspår till Stockholm – hur är det tänkt, vad blir följden för Sävja-Bergsbrunna?
  Regeringens utredare Johan Edstav berättar om
  avtalet som kommer att forma Uppsalas framtid.

 

 • Fredag 18 maj kl. 08.00 Nostalgiresa i Uppland – årets bussutflykt
  9.30 Besök på Calle Jularbomuseet i Morkarla med kaffe och smörgås. Besök vid Ramhälls gruvor
  12.30 Lunch på Tammens värdshus i Österbybruk
  14.00 Besök på Nostalgimuseet i Strömsberg
  15.30 Kaffe på cafét i Strömsbergs bruk
  17.30 Hemma igen
  Pris 600 kr. Anmäl i god tid, helst senast 30 april till Gunilla/Tomas Anderman tel 018-326054, eller Thonny Wall tel 0708-773164.

 

 • Onsdag 6 juni kl. 12.00 Nationaldagsfirande på Linnés Sävja
  Promenad från ICA med fana och musik.
  Högtidstal, körsång, musik, servering.

 

 • Fredag 22 juni kl 12.00 Midsommarfirande på Linnés Sävja                                                                              Midsommarstången reses, lekar, musik, servering.

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas till årsmöte lördag 10 februari 2018 kl. 14.00 i Sävja kyrka.

Ärenden: Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, fråga om ansvarsfrihet, val av förtroendeposter m.m., samt ett andra beslut om stadgeändring.

 

Förslag till ändring av DHF:s stadgar

Förslaget antaget en första gång vid föreningsmöte den 23 sept. 2017.

 

§ 4 Föreningsmöten

Punkterna 7-11 slås samman till en punkt:

 1. Val av
 2. a) föreningens ordförande för en tid av ett år,
 3. b) halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år,
 4. c) ersättare för en tid av två år,
 5. d) ombud till regionalt hembygdsförbund,
 6. d) valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande, för en tid av ett år.

Med år avses tiden mellan två ordinarie årsmöten.

 

§ 5 Styrelse

Första meningen ändras:

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som förutom av ordföranden består av åtta ledamöter och minst två, högst fyra, ersättare.

 

Ett axplock från sommaren på Linnés Sävja

Carl von Linné inträder på sina domäner Nationaldagen 2017 i täten av spelmansföljet.

Högtidstalaren på Nationaldagen 2017.

Nils Pålbrandt med sin kör Fyriskören underhåller på Svenska Flaggans Dag i det soliga vädret.

Mats Kamsten fick åtminstone en akvarell såld under sin utställning 17-18 juni på Linnés Sävja. Det vittnar den röda pricken om.

En van utställare utomlands men debutant hos oss: Ingrid Lundh Rundqvist med sin fotografik i Stora Rummet samtidigt med Mats Kamsten, som intog lilla rummet hos Linné.

1-2 juli: Sprättornas lapptäcksutställning – tio år med symaskin och lappar.
Carina Enedotter har tillverkat denna.

Lillemor Wassberg experimenterar med ljus och akvarell. Medutställaren 8-9 juli Anders Bergh, foto, lät sig inte själv fångas på foto.

Konstsäsongen

Gertrud Anderberg, som i 20 år avslutat konstsäsongen på Linnés Sävja, öppnade 2017 sitt jubileumsår lördagen den 27 maj. Birgitta Holmgren, som varit med om 13 av hennes utställningsår, presenterade henne med en guld-brakteat, vilken hon här gläder sig åt.

Nationaldagshelgen lördag 3, söndag 4 och tisdag 6 juni  ställde Penina Thell – vår yngsta utställerska någonsin, 16 år (förutom GUC-eleverna förstås) – ut sina Uppsala-foton, påhejad av sin mamma. Penina visade sedan sina bilder på ICA Supermarket Sävja, en nyare visningsplats för lokala konstnärer!

Ingar Bruce, nedan t.v., är ledare för DHF:s konstkurs som brukar ställa ut i början av säsongen, 2017 i Nationaldagshelgen. Ny Värvare av Utställare på Linnés Sävja från och med i år (2017) är GUC-lärare Jeanette Rönnholm, 070-748 67 64!

Höstens program i pdf-form

Höstens program finns nu även i pdf-form. Klicka här för att komma till programmet.

Extra årsmöte och stadgeändring

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 23 SEPT. 2017

Hembygdsföreningens medlemmar kallas till extra årsmöte lördagen den 23 september 2017 kl. 14.00 i Sävja kyrka.

Ärenden: Bokslut och revision för 2016. Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar, se nedan.

Efter årsmötet blir det program om Båtarna på Fyrisån.

 

Förslag till ändring av DHF:s stadgar

§ 4 Föreningsmöten
Punkterna 7-11 slås samman till en punkt:
7. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år,
b) halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år,
c) ersättare för en tid av två år,
d) ombud till regionalt hembygdsförbund,
d) valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande, för en tid av ett år.
Med år avses tiden mellan två ordinarie årsmöten.

§ 5 Styrelse
Första meningen ändras:
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som förutom av ordföranden består av åtta ledamöter och minst två, högst fyra, ersättare.

Program hösten 2017

Höstens program i pdf-form finns här.

Lördag 23 sept. kl. 14 i Sävja kyrka
Stadgeändring: antalet ersättare i styrelsen.
Bokslut 2016 och revision.
Lördag 23 sept. kl. 14-16 i Sävja kyrka
Båtarna på Fyrisån
Lennart Rydberg från Stiftelsen Skärgårdsbåten i Stockholm berättar med bildvisning om ångbåtstrafiken Uppsala-Stockholm och ångslupstrafik på Ekoln.
Mötet inleds med extra årsmöte.
Kaffe/té 40 kr.

Lördag 21 okt kl. 14-16 i Danmarks skola
Berättarträff om skolan
Vad minns vi från skolan och hur är det nu? Berättarträff med bilder och minnen. Rektor Sten Vesterman presenterar skolan i dag.
Enkel servering. Danmarks skolas matsal.

Lördag 11 nov. kl. 14-16 i Sävja kyrka
Till bords med Linné
Författaren Gunilla Lindell berättar om mat, hälsa och levnadskonst på Carl von Linnés tid. Kaffe/té och svagdricka 40 kr.

December
Årsskriften ges ut och skickas till alla medlemmar.

Lördag 10 febr. 2018 kl. 14-16 i Sävja kyrka
Årsmöte och därefter:
Röster från folkhemmet – 35 gubbar på 45 minuter
Mats Strandberg, sportreferent på radio och TV, imiterar kända röster.



Konstutställningar i Linnés Sävja 2017

Konstutställningar i Linnés Sävja

Se programmet i pdf-form här.

Linné öppnar sitt Sävja 27 maj kl 12 till folkmusik av K-G Svensson, K-J Grundström och Birgitta Kalm!

27-28 maj GERTRUD ANDERBERG, 20:e ÅRET I LINNÉS SÄVJA: MÅLNINGAR I OLJA OCH AKVARELL m.m.

3-4 och 6 juni DHF:s konstkurs ”Konst i Sävja (ht 2016- vt 2017) visar Danmarksmotiv i olika vinklar samt detaljmotiv i akvarell, akryl och foto.
Ingar Bruce: Nyttiga hantverk i textil, trä och halm kan också bli konst.
Penina Thell, Uppsala Fotografier.

Nationaldagen 6/6
12.00: Flaggmarsch till folkmusik från ICA till Linnés Sävjas gårdstun.
12.30 : Högtidstal
Sävja kyrkokör eller FritillAria under ledning av Inger Knecht Lindmark?

10-11 juni Anette Müller Roos, Symfoni i färg, textila tavlor och Alfhild Lennerbrandt, Vedic Art, akrylmålning.

17-18 juni Ingrid Lundh Rundqvist, fotografik och Mats Kamsten, akvarell

Midsommarafton 23 juni kl 11.00: Välkommen till midsommarfirande med dans till levande musik kring majad stång under ledning av paret Barck-Holst! Linnéstipendiet delas ut!
Midsummer Eve 23th June at noon – Welcome to our Midsummer celebration with live folk music and dancing around the maypole!

Midsommar 23-25 juni:
Anna-Greta Hammar, Uppsala-collage, akryl, akvarell, Cicki Barck-Holst, akvarell, foto, akryl

1-2 juli Föreningen Sprättornas lapptäcksutställning – 10 år med symaskin och lappar. Vernissage lördag kl 13.

8-9 juli Land & stad, Bl.a. tolkar Lillemor Wassberg i akvarell foton av Anders Bergh

 

Friluftsgudstjänst söndagarna 2/7, 23/7, 6/8, 20/8 kl. 18 med fika efteråt.

 

Linnévandring
Herbatio Danensis

Fotvandra Linnés och hans studenters exkursionsväg genom Danmarks socken – Herbatio Danensis. Upplev vår flora och fauna. Välj vandringsväg från Kungsängen till Hammarby – hela sträckan eller del därav. (Anpassa till busstidtabellen!). Lunch/Fika på Linnés Sävja Gårdscafé kan bokas hos Arrendatorn 0736 12 27 00.

Kungsängen – Linnés Sävja, 7 km – ca 2,5 timmar
Linnés Sävja – Danmarks kyrka, 5 km – ca 2 timmar
Danmarks kyrka – Linnés Hammarby, 3 km– ca 1,5 timmar

www.hembygd.se/danmark/
www.gardsoasen.se

DHF program våren 2017

Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna till hembygdsföreningens olika program.

Lördag 11 februari kl. 14 i Sävja kyrka
Årsmöte.
Därefter föredrag: ”Stationer på vägen.” Anders Wejryd, järnvägsentusiast och f.d. ärkebiskop berättar. Kaffe 50 kr.

Tisdag 7 mars kl. 14 i Sävja bibliotek
”Danmarks socken II”, presentation av nya boken.
Stefan Östergren och övriga författare berättar om sina bidrag.
I biblioteket Sävja kulturcentrum. Cafét öppet både före och efter programmet.

Söndag 26 mars kl. 18-20 i cafét på Linnés Sävja
”Odla humle – en tidlös konst.” Humle skulle förr finnas på alla gårdar. Nu väcks intresset på nytt och gamla kunskaper får liv igen. Hans-Björn Eriksson, arrendator på Linnés Sävja, berättar om humleodlingens spännande historia och dagens projekt med odlingar här hemma.
Kaffe 40 kr.

Lördag 8 april kl. 14-16 i Sävja kyrka
”Utgrävningen i Fyrislund/Kumla 2016.” Arkeolog Lotta Mejsholm från Arkeologikonsult AB berättar om utgrävningarna i Fyrislund/Kumla, om fynd och bosättningar, stormannagravar och livet på järnåldern.
Kaffe 40 kr.

Lördag 22 april kl. 14-16 i Sävja kyrka
”Folkdräktsparad inför sommaren.” Danmarks socken har ingen sockendräkt, men det finns många folkdräkter från andra håll att visa upp. Ta på vad som finns, så får vi se tillsammans och berätta om våra dräkter.

Nationaldagen Tisdag 6 juni kl. 12 på Linnés Sävja
Nationaldagen firas med musik och tal. Servering.
Promenad kl. 12.00 från ICA i Vilan med flaggor och musik i täten.

Midsommarafton Fredag 23 juni kl. 12.00
Midsommarfirande på Linnés Sävja.
Dans kring midsommarstången. Utdelning av Linnéstipendiet.
Cafét öppet 11-15. Stången kläs kl. 11.

 

Vårens program i pdf-form finns här: Vinter/vår 2017 .