Nyheter

Yttranden från DHF angående Uppsala kommuns två FÖPar om sydöstra staden

Danmarks hembygdsförening ordnade under våren 2021 en programpunkt med anledning av kommunens planer på byggnation inom sydöstra delen av Uppsala. 

DHF ska  enl stadgarna engagera sig i att "samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling". Med anledning härav har styrelsen lämnat...

Läs mer >

Månadens föremål: Guldskatten från Söderby.

I oktober 1876 arbetade rusthållaren Jan Nilsson i Söderby, Danmarks socken, med dikning för nyodling. Plötsligt blänkte det till av nio vackra hängsmycken i guld. Detta var enligt samtida källor ett av landets viktigaste guldfynd från yngre järnåldern, benämnda BRAKTEAT (brak-te-at). Sannolikt har originalet tillverkats i Uppland på 500-talet. Likartat brakteatmotiv...

Läs mer >

Konst i Sävja

Välkomna på konstkurs!

Danmarks Hembygdsförening ordnar konstkurs med olika teman och målartekniker.
Vi startar live och därefter blir det digital träff samtidigt som träff i lokal.
Även inbjuden inspiratör.

Infoblad

Anmäl dig helst före 8/9.

Kursen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.  
https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/konst-i-savja-i-digital-form---olika-malartekniker-44397/

 

Konstutställning 2021

Du som missade sommarens konstutställning hittar den här.

 

Om oss

Välkommen till Danmarks hembygdsförenings sida.

Information om vår verksamhet finns att läsa på nyhetssidan och i menyn till vänster.

Namnet till trots ligger Danmarks socken i Sverige, närmare bestämt i närheten av Uppsala.

Utdrag ur Danmarks Hembygdsförenings stadgar:

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare...

Läs mer >

Aktiviteter