Nyheter

Det planeras för en ny 400 kV ledning genom Danmarksslätten. Den kommer att påverka miljön runt Danmark och Linnes Hammarby. Det är fråga om väldigt höga kraftledningsstolpar, betydligt högre än Danmarks kyrka.

Se DHF:s remissuttalande här.

Se karta här.

Se Svenska Kraftnäts dokument här.

Välkomna!

Programblad för höstens aktiviteter.

Danmarks hembygdsförening ordnade under våren 2021 en programpunkt med anledning av kommunens planer på byggnation inom sydöstra delen av Uppsala. 

DHF ska  enl stadgarna engagera sig i att "samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling". Med anledning härav har styrelsen lämnat...

Läs mer >

Om oss

Välkommen till Danmarks hembygdsförening, som i mycket kretsar kring Linné och Linnés Sävja! Välkommen till DHF:s hemsida!
Vi vill levandegöra vår hembygd, där Linnéminnet är centralt.

DHF bildades 1986, och har genom åren varit en livaktig förening som levandegjort, dokumenterat och uppmärksammat vår hembygd och viktiga kulturarv. Danmarks...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Danmarks Hembygdsförenings årsmöte 2023

February 4, 2023, 2:00 PM - February 4, 2023, 4:00 PM

DHF:s årsmöte planeras att äga rum i Sävja kyrka den 4 februari klockan 14.00.

Viktoria Dyring är inbjuden att prata. 

Kallelse till alla medlemmar utgår senast i januari 2023. Välkommen!

Läs mer >