Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

1700­ och 1800­-talets agrara re­volution.

27 mars 2023 18:30 - 27 mars 2023 20:30

***  OBS måndag kväll! 
För bara 50 år sen ansåg man att landsbygden i princip stod stilla i utveckling fram till det laga skiftet. I själva verket var laga skiftet bara en av många reformer som genomfördes med syfte att skapa välstånd och utveckling. Bönderna var i många fall pådrivande. Docent Göran...

Läs mer >

Nyheter

Programblad för vårens aktiviteter.  

Några av vårens berättare. Först kommer Victoria Dyring på årsmötet den 4 februari. 

Välkomna!    

Kumla by genom tiderna - nedslag i historien 

Kumla by i Danmarks socken har en mycket lång och spännande historia som är väl värd att berätta. Liksom många andra byar i Uppsalas närhet har en stor del av den gamla åkermarken slukats av den expansiva staden och ytkrävande infrastruktur, även om...

Läs mer >

Det planeras för en ny 400 kV ledning genom Danmarksslätten. Den kommer att påverka miljön runt Danmark och Linnes Hammarby. Det är fråga om väldigt höga kraftledningsstolpar, betydligt högre än Danmarks kyrka.

Se DHF:s remissuttalande här.

Karta

Se Svenska Kraftnäts dokument här.

Visa fler

Om oss

Välkommen till Danmarks hembygdsförening, som i mycket kretsar kring Linné och Linnés Sävja! Välkommen till DHF:s hemsida!
Vi vill levandegöra vår hembygd, där Linnéminnet är centralt.

DHF bildades 1986, och har genom åren varit en livaktig förening som levandegjort, dokumenterat och uppmärksammat vår hembygd och viktiga kulturarv. Danmarks...

Läs mer >