Om oss

Välkommen till Danmarks hembygdsförening, som i mycket kretsar kring Linné och Linnés Sävja! Välkommen till DHF:s hemsida!
Vi vill levandegöra vår hembygd, där Linnéminnet är centralt.

DHF bildades 1986, och har genom åren varit en livaktig förening som levandegjort, dokumenterat och uppmärksammat vår hembygd och viktiga kulturarv. Danmarks socken ligger på kulturhistorisk mark och DHF har ett kulturarv att förvalta.

Socknen ligger precis sydöst om Uppsala och sträcker sig över den vida Danmarksslätten med många minnen inte minst från Linnés liv. Centralt i bygden ligger Linnés Hammarby, nära Danmarks kyrka och lite längre söderut Linnés Sävja - en gård som också fått ge sitt namn till den under 1900-talet framväxande stadsdelen Sävja (med Bergsbrunna, Vilan, Nåntuna, och Sävja), som nu har ungefär 10.000 invånare. Söder om denna avslutas socknen med den vidsträckta Lunsen-skogen, ett stycke stadsnära vildmark.

Föreningen samlar alla som är intresserade av att engagera sig i Danmarksbygden, vare sig man bor här eller har intresse för området på andra sätt. Som medlem får du del av vår innehållsrika årsskrift och information om vårt program. Du bidrar också till att stärka vår röst som företrädare för våra medlemmar.

Välkommen med!

Jonas Segersam, Ordförande i styrelsen

072-5674914

Information om vår verksamhet finns att läsa på nyhetssidan och i menyn till vänster.

Namnet till trots ligger Danmarks socken i Sverige, närmare bestämt i närheten av Uppsala.

Utdrag ur Danmarks Hembygdsförenings stadgar:

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningens område omfattar Danmarks socken.

Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom

* att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner

* att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.

*att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.

* att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

*att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

* att verka för att Lunsenskogen bevaras för kommande generationer.

 

 

Testsida