Om oss

 

Välkommen till Danmarks hembygdsförenings sida.

Information om vår verksamhet finns att läsa på nyhetssidan och i menyn till vänster.

 

Utdrag ur Danmarks Hembygdsförenings stadgar:

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningens område omfattar Danmarks socken.

Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom

* att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner

* att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.

*att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.

* att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

*att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

* att verka för att Lunsenskogen bevaras för kommande generationer.