Sockengillet har beviljats stöd inom ramen för ”Skogens miljövärden”

Skogsstyrelsen har beviljat Sockengillets ansökan om miljöinvestering inom projektet ”Skogliga miljöinvesteringar vid By hembygdsgård” inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Det ekonomiska stödet innebär skogliga åtgärder i främst skogspartiet intill och norr om hembygdsgården, men också viss röjning inom de nedre delarna av hembygdsgårdens område ned mot Bysjön. Stödet ligger inom satsningen ”Skogens miljövärden” och finansieras som sagt med pengar från landsbygdsprogrammet 2014-2020, delvis med medel från Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling (Europeiska landsbygdsfonden).

Syftet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen för att uppfylla miljömålet ”Levande skogar”. Satsningen består av följande åtgärder:

– Barrträd, i praktiken gran, borttas för att främja lövträden. Lövträdsbeståndet glesas ut och äldre, grövre lövträd såsom asp, björk, rönn och sälg kvarstår generellt.
– Den gamla markvägen från hembygdsgården, som löper förbi järnåldersgravfältet, görs tillgänglig utmed den aktuella sträckan genom bortröjning av träd och sly och borttagning av ris.
– Aspdungar sparas i sin helhet.
– Enstaka befintliga döda träd sparas.
– Enstaka befintliga ekar frihuggs runt ikring för att släppa in ljus, så att ekarna kan utveckla en kraftigare krona.
– Stenmuren som avgränsar hembygdsgården mot skogspartiet hålls fri från träd och buskar.
– Avverkningsrester borttas.

Välkommen till By sockengille!

… och välkommen att besöka vår vackra hembygdsgård – ”porten till Dalarna”!

By hembygdsgård är under år 2017 öppen under midsommar 23-25 juni. Torsdagar-söndagar, 29 juni-13 augusti, mellan kl. 13.00-17.00. Under Slånkvicku är det öppet alla dagar 11.00-17.00.

Temat för sommarens utställning i Gammelgården är Folkskolans skolplanscher, en utställning som kan arrangeras genom att By skola har skänkt gamla skolplanscher till By sockengille, material som ej längre används i undervisningen.

Beställning av luncher och middagar och bokning av gården kan göras året runt på tfn 0226-720 31, 070-391 81 35 eller 073-044 27 29, B & B Catering. Hembakat bröd, sköna sittmöbler och vacker utsikt över Bysjön! För övrig information ring 0226-704 14.

På Hembygdsgården har vi även By hemslöjd. I butiken kan Du hitta hemvävda alster såsom löpare, gardiner och trasmattor. Även keramik, träslöd, kyrkstakar i smide, dalahästar, silversmycken och inte minst – material till By sockendräkt. Tfn 0226-701 66, 0226-701 41, 070-757 60 45.

Visning – Servering – Hemslöjd

Sommarutställningen – Folkskolans skolplanscher

Årets sommarutställning i Gammelgården på By hembygdsgård handlar om ”Folkskolans skolplanscher”. By sockengille har haft förmånen att få överta alla de gamla skolplanscher som, fram till i fjol, fortfarande förvarades i By skola. Utställningen är ett bidrag till samarbetsprojektet ”En sagolik skola – Folkskolan 175 år”, där bland annat hembygdsrörelsen deltar.

Förutom ett urval originalplanscher, med teman som djur, växter, historia, teknik, människokroppen etc., kan besökaren även ta del av Folkskolans utveckling i allmänhet och skolplanschernas roll i undervisningen i synnerhet. Skolminnen från By presenteras även. Olika kända konstnärer, som illustrerat skolplanscher, lyfts fram. Visste Du t.ex. att den berömde djurmålaren Bruno Liljefors även har skapat flera skolplanscher!? På utställningen kan Du därför se Liljefors plansch ”Bocken och Hunden”.

Utställningen är öppen i midsommarhelgen, den 23–25 juni, och är tillsammans med hembygdsgården i övrigt, därefter öppen tors–sönd 29 juni–13 augusti kl. 13.00–17.00. Under Slånkvicku håller vi öppet alla dagar 11.00–17.00. Skördefesten, 2-3 september, blir sista chansen att se utställningen i Gammelgården.

Årsskriften 2017

Omslag 2016 webben

Nu har den 43:e årgången av By sockengilles årsskrift, ”Från By sockengille” utkommit! Det är den andra någonsin som trycks i färg! Förändringen utgör ett led i en modernisering av skriften, ett av flera sätt för Sockengillet att möta en ny tid. Rent allmänt har det känts angeläget med en förändring, i synnerhet en önskan om att nå en bredare läsekrets och, inte minst, en yngre sådan.

Övergången till färgtryck skapar även förutsättningar för tekniska och upplevelsemässiga förbättringar av såväl bildmaterialet som layouten i stort. Det kommer dock, av naturliga skäl, att finnas ett stort antal äldre svart-vita bilder även i fortsättningen i en lämplig mix av nytt och gammalt.

Ur innehållet:
Årskrönika 2016 (Börje Björkman)
Arkeologiskolan i By (Ronnie Jensen & Benjamin Grahn Danielsson)
Wahlman, Bycarl och skylten (Anne-Marie Sörbergs)
Glimtar ur arbetslivet i Tyttboområdet år 1896 (Sivert Wester)
Horndals bruk, Svenska Handelsbanken och Josef Natanael Michaeli (Lars Norgren)
”Det är godt om räng män myke sval väderlek” (Annika Borg)
Bävern – en återvändare (Mats Forslund)
Pristagare och stipendiater från vår bygd 2016 (Börje Björkman)
Ny bygdelitteratur (Ronnie Jensen)
Ny informationstavla vid hembygdsgården (Ronnie Jensen)
AK-vägar i By socken (Källarbacks Helmer Forsgren)
Årsberättelse 2016 (Tolvmannanämnden)

Boken kostar 100 kr och kan beställas hos By sockengille, e-post: [email protected]

 

Recept på populär äppelkaka

På Sockengillets medlemsfest den 17 september serverades bl.a. en delikat äppelkaka. På mångas önskemål redovisas härmed receptet! Tag ett eller annat äpple, gör som det står i receptet och låt er sedan väl smaka!

RECEPT ÄPPELKAKA (efter Marianne Larsson)

2,5 dl vetemjöl
2,5 dl strösocker
1 tsk bakpulver
0,5 tsk salt
100 g smör
1 ägg

Garnering:
1 skivat och skalat äpple
Kanel och strösocker

Smält smöret. Blanda all torra ingredienser i en bunke. Rör i ägget och det avsvalnade smöret i bunken. Rör om.
Häll i smeten i en smord och bröad form. Lägg på äppelklyftor och strö över kanel och socker.
Grädda i den nedre delen av ugnen, 200 grader, i ca 35 minuter.

Ät och njut bara som den är, eller tillsammans med vaniljsås eller grädde!

 

 

 

Ny informationsskylt vid hembygdsgården!

Den 6 juli 2016 uppsattes en stor informationsskylt vid hembygdsgården. Skylten sitter bredvid den befintliga anslagstavlan, till vänster om portlidret, på den ärrade, faluröda timmerväggen.

Den nya informationsskylten. Foto: Ronnie Jensen.

På skylten, som är hela 1,5 meter lång, kan man läsa om Sockengillet och hembygdsgården, och även om Carl Larsson i By, som var en av grundarna av såväl Gillet som hembygdsgården. Alla byggnader presenteras med bild och text, som har en återkoppling till en situationskarta över området. Även konstnären Malin Ingvar-Nilssons fina illustration över hembygdsgården i fågelperspektiv, som tidigare finns publicerad i Sockengillets guideskrift över hembygdsgården, finns med. Även järnåldersgravfältet strax norr om hembygdsgården presenteras kortfattat. Slutligen finns sammanfattningar på såväl engelska som tyska.

Tag gärna en titt på den nya skylten om Du har vägarna förbi!

Arkeologiskolan i By

Arkeologiskolan är ett samarbete mellan tre parter: Kultur- och fritid i Avesta kommun; By skola, Avesta kommun samt By sockengille. Ansvarig organisation är kultur och fritid, Avesta kommun, där Benjamin Grahn Danielsson är anställd som projektledare för just detta arbete.

Mynt, daterat 1892, under Oscar II:s tid, med valspråket ”Brödrafolkens väl”. Foto: Ing-Marie Pettersson Jensen.

Under en vecka i april har samtliga elever i By skola deltagit i en arkeologisk undersökning av husgrunden och tomten till färjkarlens stuga öster om det norra brofästet vid Näsbron i By. Av barnens arbete gjordes en utställning i By hembygdsgård, där den har utgjort sommarens utställning i Gammelgården. Under några veckor under hösten 2016 vandrade utställningen vidare till Verket i Avesta.

En av eleverna vid sållet. Det är viktigt att sålla jorden från undersökningsgroparna, så att inga fynd missas. Foto: Ronnie Jensen.

Syftet med undersökningen har varit att låta skolelever i By skola vara med och ”kulturarva” och hitta sin historia. Genom att själva få ta del av och genomföra en arkeologisk undersökning i fält, arbeta med fynden, i diskussion med andra barn liksom vuxna, kommer deras förståelse och intresse för hembygdens historia att öka, och ge möjligheter att förstå sig själv och sin värld. Samtidigt får de andra deltagarna, arkeologer och medlemmar i By sockengille en möjlighet att utforska sin lokalhistoria, men med ett nytt grepp. Den arkeologiska undersökningen har därmed ett pedagogiskt syfte som metod i skolans undervisning liksom ett arkeologiskt/historiskt syfte med att ta fram historisk kunskap.

Ett av de många fynden, en parfymflaska! Foto: Ronnie Jensen.

För Sockengillet är projektet ett viktigt led i att få kontakt med den yngre generationen i bygden och på så sätt förhoppningsvis få till stånd ett ökat intresse för hembygden och Sockengillets arbete.

Utställningen Arkeologiskolan i Verket. Foto: Ronnie Jensen.

Mängder av fynd har gjorts i husgrunden och utanför denna: Mynt, bl.a. ett daterat 1892, delar av kritpipor, en stor mängd järnföremål såsom knivar, smidda järnspikar, hankar till lådor och kistor, lås m.m. Vidare en stor mängd glas, såväl fönsterglas som glas från buteljer, porslin- och keramikskärvor, ett bronshandtag med dekor etc. Sist, men inte minst, har en stor mängd djurben påträffats. Även den gamla landsvägens sträckning med vägvisarstenar m.m. kommer att redovisas.

 

Ny utgåva av ”Bergsmanshistorier”

By sockengille utkommer härmed med en ny upplaga av ”Bergsmanshistorier”, en samling bygdeberättelser i två delar, skrivna av Carl Larsson i By. Denna nyutgåva med mustiga bygdeskrönor har varit efterlängtad under en lång tid, och Sockengillet betraktar därför tillkomsten av denna nya upplaga som ett stort fall framåt i den strävan som alltid finns inom Gillet att värna om bygdens och socknens kulturella och historiska kvaliteter.

Att nyutgåvan ser dagens ljus i år, 2015, är synnerligen passande eftersom det just i år är hundra år sedan den första samlingen av ”Bergsmanshistorier” utkom, dvs. år 1915. Den andra delen publicerades år 1918. I den nu aktuella nyutgåvan utges de två delarna som en, gemensam volym.

Boken kostar 220 kr och kan beställas hos By sockengille, e-post: [email protected]

Minnesalmanacka 2015

2015 års almanacka från Centrumtryck i Avesta utgörs av en minnesalmanacka över konstnären Malin Ingvar-Nilssons (1963-2014) konstnärskap. Almanackan har gjorts i samarbete med Malins man, Mats Forslund, som har valt ut de alster som pryder almanackans 12 månader. Mats har med valet av bilder försökt fånga bredden av Malins konstnärskap. Malin var bosatt i By, Avesta kommun, och älskade att skildra djur och natur i det vackra landskapet runt Dalälven.

Malin var, ända fram till sin bortgång i januari 2014, även djupt engagerad i By sockengilles verk-samhet. Alla intäkter, som försäljningen av kalendern ger, går därför till Sockengillets verksamhet. Kalendern kan köpas på Sockengillets julmarknad den 26 november. Det går även bra att beställa kalendern via Sockengillet (140 kr), tfn: 0226-704 14, eller e-post: [email protected]