Bli medlem

Välkommen att bli medlem i By sockengille!

Du blir medlem i By sockengille genom att höra av dig till oss med namn och adress, samt betala in medlemsavgiften på 300 kr. Därefter kan du, om du vill, betala in en årlig avgift för att erhålla extra medlemsförmåner. 

Medlemskap

För 300 kronor blir du ständig medlem i By sockengille. Du får möjlighet att engagera dig i föreningen, får ett diplom och får rätt att närvara och rösta vid årsstämman. Medlemskapet löper så länge du önskar.

By sockengille är medlem i Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund.

Årsavgift

En gång per år skickas en inbetalningsavi ut till alla medlemmar för inbetalning av en årsavgift. Årsavgiften är 200 kr för enskild medlem eller 300 kr för en familj. Det är frivilligt att betala denna avgift. Vid inbetalning av denna årsavgift erhålls medlemsförmåner såsom årsskriften, och rabatt på hyra av hembygdsgården. Årsavgiften används för att täcka kostnaden för framtagande och utskick av årsskriften samt bidrar till hembygdsgårdens drifts- och underhållskostnader. 

Gör så här för att bli medlem:

För att bli medlem: skriv till [email protected], och ange namn och postadress. Därefter betalar du in 300 kr på bankgiro 5257-8218. Vi har också ett swish-nummer om du vill betala medlemsavgiften på det sättet: 1235765060 (kom då ihåg att ange den nya medlemmens namn).

Vid flytt, var vänlig anmäl adressändring via By sockengilles e-postadress, [email protected].

Hör gärna av dig till [email protected] om du vill vara med och bidra till en levande hembygdsförening. Läs mer på sidan "Medlemskap" för att se vad du som medlem kan vara med om.