Om oss

Välkommen till By sockengille! Ett hembygdsförening i Avesta kommun, södra Dalarna. Här kan du läsa om våra evenemang och aktuella händelser, om vår vackra hembygdsgård och dess olika byggnader, och om sockengillet och dess historia. Klicka på "Meny" i sidans övre vänstra hörn för att se innehållet på denna webbsida.

Hembygdsföreningen By sockengille bildades år 1924. Initiativtagare och drivande motor redan från starten var författaren och hembygdsvännen Carl Larsson i By (1877–1948) och kretsen kring honom. Han var även den drivande kraften vid tillkomsten av By hembygdsgård fyra år senare, 1928.

Syftet med gillet och hembygdsgården var från början att verka enligt principen ”konservera forntiden och kultivera nutiden”. Verksamheten har genom åren kommit att sprida traditionsmedvetande och historisk kunskap om livet i bygden i gamla tider, men man verkar även i samtiden genom att vara en samlingsplats för möten, kurser och fester. Således firas årets större, allmänna högtider såsom valborg, midsommar och jul på hembygdsgården och där hålls även bröllopsfester, dopkalas, gravöl m.m.

Sockengillet har även ett fortlöpande samarbete med andra föreningar och sammanslutningar i bygden, såsom By utvecklingsgrupp, och är även en av arrangörerna av det årligen återkommande arrangemanget Slånkvicku i juli. 

Sockengillet har, i tidens anda, intensifierat satsningar på barn och barnfamiljer, vilket bland annat innebär ett fördjupat samarbete med skolan i By, men även med Avesta kommun i övrigt.

Sockengillets styrelse kallas för tolvmannanämnden. Ordförande i nämnden betecknas ålderman och de övriga elva kallas bisittare. Av de senare har fem särskilda, fasta funktioner såsom vice ålderman, gilleskrivare, kassavårdare, bokstuguvårdare och samlingsvårdare. Härtill finns även en textilvårdare och en grupp för byggnadsvård. För att driva olika verksamheter på ett rationellt och effektivt sätt finns även ett antal kommittéer.