GDPR


I maj 2018 infördes den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Detta påverkar föreningen i flera avseenden. I vårt medlemsregister lagrar vi namn och kontakt­uppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress) samt förenings­tekniska uppgifter såsom inträdesdatum, ev. funktionärs­åtaganden och familje­medlemskap. Vi lagrar inte personnummer, men vi försöker få med födelsedata för att använda för åldersstatistik på medlems­kollektivet. På vår hemsida kan vi komma att visa bilder på samman­komster mm, där ev. någon medlem kan identifieras. Uppgifterna i medlemsregistret tas bort när en medlem begär utträde ur föreningen. Styrelsen har diskuterat hur vi kan uppfylla lagkraven på bästa sätt och kommit fram till följande: när en person önskar bli medlem i föreningen så medger man också registrering i vårt medlems­register. Föreningen säljer inte eller lämnar ut några medlems­uppgifter externt utan de används enbart för den egna verksamheten.  Vill du inte att uppgifterna ska registreras innebär det att du inte kan vara medlem i föreningen.
Förening:

Brännkyrka Hembygdsförening

Skapad av: Arne Lönnebring (2019-01-23 20:25:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arne Lönnebring (2019-01-23 20:42:06) Kontakta föreningen