Bli medlem


Som medlem i föreningen har du möjligheter att ta del av och påverka vårt kulturarv.

Klicka här för medlemsansökan.

Som medlem i Brännkyrka Hembygdsförening har du följande medlemsförmåner:

Information om och tillgång till föreningens alla aktiviteter
Årsskriften (ett ex. per hushåll)
Tillgång till hela utbudet av aktiviteter i Stockholms Läns Hembygdsförbunds medlemsföreningar
Möjligheter till att delta i ett rikt utbud av hembygdsaktiviteter i hela landet, både fysiskt och digitalt.