Medlemskap


Vill du veta mer om Brännkyrkas historia och traditioner?
Bli medlem du också i Brännkyrka hembygdsförening!

Vi har ÖPPET HUS med kaffeservering alla söndagar under vår och höst i hembygdsgården Lerkrogen i Älvsjö. Ofta har vi utställningar, föreläsningar eller andra arrangemang vid ÖPPET HUS-söndagarna.

I hembygdsgården har vi också ett referensbibliotek med litteratur, kartor mm som rör vår hembygd. Vi har också försäljning av böcker, skrifter, vykort och DVD-filmen ”I Brännkyrkabygd” från 1937 och 2005, samt skriften ”Fakta om Brännkyrkabygd”. 

Vi arrangerar också studiebesök, vandringar och föreläsningar m.m.

Som medlem kan du även hyra hembygdsgården Lerkrogen till förmånligt pris.

Medlemsavgiften 2023 för enskild medlem är 250 kronor och inkluderar ett ex. av årsboken. För sambo/ familjemedlem i samma hushåll är medlemsavgiften 100 kronor. Avgiften sätts in på föreningens bankgiro 185-2029. Medlemskapet gäller för kalenderåret.

På talongen anges namn, adress, telefonnummer och om möjligt e-post-adress. Om inbetalningen avser två eller flera personer måste naturligtvis namn anges för båda/alla. Vid inbetalning via Internet kan det vara svårt att få plats med dessa uppgifter på tillgängligt utrymme. Skriv då endast namn och adress på inbetalningen och skicka ett e-postmeddelande med samtliga uppgifter plus inbetalningsdag till föreningens e-postadress, [email protected].

Om du behöver ett inbetalningskort eller har andra frågor, kontakta kassören eller fyll i nedanstående formulär:

Medlemsansökan

Om du vill bli medlem i vår förening kan du fylla i och skicka nedanstående formulär eller på annat sätt ta kontakt med styrelsen. När du gör detta innebär det också att du godkänner att vi lagrar uppgifterna i vårt medlemsregister (se GDPR).

Önskad medlemskategori 

 
  Enskild medlem  
  Familjemedlem             (ange namn på enskild medlem i samma hushåll under "Ytterligare upplysningar")

 

Namn (för- och efternamn

Gatuadress

Postnummer och adressort

e-postadress

Telefonnummer
(ev. fler telefonnummer anges under "Ytterligare upplysningar)

Födelseår

Ytterligare upplysningar

 

 

 

Förening:

Brännkyrka Hembygdsförening

Skapad av: Arne Lönnebring (2019-01-22 14:17:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arne Lönnebring (2024-01-09 22:37:51) Kontakta föreningen