Information hösten 2020

Brämhult 24 augusti 2020

Kära medlemmar!

Detta år kommer att gå till historien genom Coronavirusets härjningar.
Vi valde att ställa in hela vårens program från och med mars månad
och på grund av att de allra flesta av våra medlemmar är i en riskgrupp
för coronaviruset, har vi valt att även ställa in hela höstens program.
Detta innebär att föreningen inte kommer att ha några evenemang
alls under 2020, förutom studiebesöket på Radio 7 i februari innan coronan.

Årsmötet som skulle hållits 2020 är uppskjutet till 2021 och kommer då att
omfatta åren 2019-2020

Styrelsen har vid styrelsemöte denna dag beslutat att till årsmötet 2021 föreslå 
att de som betalt medlemsavgift för år 2020 skall anses ha betalt årsavgift
även för år 2021 eftersom det under år 2020 inte varit, eller kommer att bli,
några kostnader för arrangemang och föreningens ekonomi är god.

Brämhults Hembygdsförening har, tillsammans med IK YMER, deltagit i
förberedelser och utförande av tre månadsvandringar i juni, juli och
augusti, vilka varit mycket uppskattade. Hembygdsföreningen har bidragit
med uppsättande av texter om intressanta platser mm samt guidning. 
Det återstår en vandring lördagen den 12 september med samling
kl.10.00 på Ymergården. Vandringen kommer att beröra området
mellan Ymergården och Damkullevägen . Annons kommer i
Borås Tidning under veckan före vandringen. Alla är välkomna.
Vandringen sker på coronaavstånd.

Styrelsen
 

 


Editerad av: Gun-Britt Andersson (2020-09-07 10:59:08)