Nyheter

Brämhult 24 augusti 2020

Kära medlemmar!

Detta år kommer att gå till historien genom Coronavirusets härjningar.
Vi valde att ställa in hela vårens program från och med mars månad
och på grund av att de allra flesta av våra medlemmar är i en riskgrupp
för coronaviruset, har vi valt att även ställa in...

Läs mer >

Brämhults Hembygdsförening

Brämhult 18 mars 2020aktiviteter under

Som en följd av coronavirusets spridning i landet har styrelsen för Brämhults
Hembygdsförening beslutat att ställa in föreningens återstående aktiviteter
under våren inklusive årsmötet, som vi återkommer till i höstprogrammet. De allra
flesta av våra...

Läs mer >

Brämhults hembygdsförening.

Föreningen startade sin verksamhet 1980 och har idag ca 300 medlemmar.

Föreningens ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen arbetar för att:
aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt att i möjligaste...

Läs mer >