Om oss

Bilden kan vara från hembygdsgårdens invigning 1953

 

Hembygdsområdet ligger högt vid Öreälven där de första nybygget i Bjurholm anlades 1752. Föreningen, som är ideell,  bildades 1944 på initiativ av folkskolläraren Elfred Olofsson. Den första byggnaden flyttades 1947 till hembygdsområdet. Under årens lopp har flera byggnader flyttats till området och samlingarna har utökats...

Läs mer >

Nyheter

Välkommen till Bjurholms hembygdsförening

Föreningen bildades 1944 på initiativ av folkskolläraren Elfred Olofsson. Den första byggnaden flyttades 1947 till hembygdsområdet som ligger högt vid Öreälven där det första nybygget i Bjurholm anlades 1752.

Föreningen drivs som ideell förening och marken arrenderas av Luleå stift. Hela tiden har byggnadsbestånd och samlingar utökats och underhållits.

Storstugan
Stenen
Krönikerspel