Om oss

Björna sockens Hembygdsförening bildades 1956.
På området finns en mangårdsbyggnad från Movattnet som byggdes i början på 1700 talet, en tröskloge från Nybyn, en kornbastu från Näset, en bagarstuga från Björnsjön, ett häbre från Enkullen, ett brunnshus från norra Krokvattnet. En smedja från Hundsjö, en skogskoja från Ryssjön, ett stall från...

Läs mer >

Nyheter

B O K  T I P S

Kan beställas under meddelande nedan eller på mail:  agnetawestberg.movat[email protected] eller sms 0702667437. Frakt tillkommer på priset.

 

Vi vill gärna ha bilder från alla byar i Björna socken för att kunna bidra med ovärderliga kunskaper och bilder om bygdens människor, liv och leverne genom tiderna. Allt är välkommet även material från 1950- talet och framåt eftersom det också redan är historia. Mycket har förändrats under de senaste...

Läs mer >

Har du saker att skänka  så tar vi tacksamt emot, även möbler,  för kommande sommarauktioner och loppis.  Historiskt intressanta föremål kommer att sparas på hembygdsgården för eftervärlden.

Alla intäkter kommer att gå till drift och underhåll av hembygdsföreningens byggnader samt verksamhet för att värna om och vårda hembygdens miljö och dess...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA BESÖKSMÅL

Björna sockens hembygdsgård

Alltid tillgängligt.

Välkommen till Björna sockens hembygdsgård som är en gammal bondgård flyttad från Movattnet. Den är ursprungligen uppförd under den tidigare delen av 1700-talet. På hembygdsområdet finns bl. a. mangårdsbyggnad från 1700-talets första hälft, tröskloge, höhässja, bagarstuga från 1701, ett härbre från Enkullen, smedja, bastu, skogsarbetarkoja och tjärdal.

Läs mer om våra byggnader -- ...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]