Har du saker att skänka  så tar vi tacksamt emot, även möbler,  för kommande sommarauktioner och loppis.  Historiskt intressanta föremål kommer att sparas på hembygdsgården för eftervärlden.

Alla intäkter kommer att gå till drift och underhåll av hembygdsföreningens byggnader samt verksamhet för att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv i hela Björna socken och föra detta vidare till kommande generationer.

 


Förening:

Björna Sockens Hembygdsförening

Skapad av: Agneta Westberg (2020-11-05 17:32:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Agneta Westberg (2023-03-27 15:02:10) Kontakta föreningen