Årsmötet 2021

I dessa pandemitider var intresset av naturliga skäl inte överväldigande, men det blev tveklöst så att vi skulle ha årsmöte traditionsenligt på Vasaloppssöndagen. Dussinet jämnt deltog, varav hälften digitalt via Zoom och hälften på plats i bygdegården tillsammans med projektor och filmduk. Inga problem att hålla avstånd.

Det blev omval på alla poster utom en. Oskar Stolt Althén nyvaldes som ersättare i styrelsen efter Yngve Ersson. I övrigt förekom inga omfattande diskussioner, och beträffande kommande verksamhet fick styrelsen fria händer. 

Eftersom vi inte hade någon underhållning eller servering var mötet snabbt avklarat.


Editerad av: Göte Harrström (2021-03-10 14:24:06)