Björketorps sockens historia


Seder och bruk i vår socken från 1600- till 1900-talet

Carl Martin Bergstrand fick under 1950-talet förfrågan från vår förening att nedteckna händelser i domböcker och bouppteckningar från gångna tider. Till detta kommer intervjuer som gjorts med gamla sockenbor födda under 1860-1870-talet. Materialet som är mycket omfattande har renskrivits av Hans Norin med bistånd av Åke Johanson.  En studiecirkel har under två och en halv termin bearbetat materialet ytterligare.

Hans Norin lade under flera års tid ner ett enormt arbete då han digitaliserade och översatte Bergstrands handskrivna anteckningar till ett fungerande studiematerial. Vår förening och alla läsare av dessa häften är honom stort tack skyldiga.

Här finns allt från folktro och granntvister, hur man firade bröllop och jul, till vargjakt och fattighjon. Materialet omfattar tio häften som alla är nedladdningsbara utan kostnad. Välkomna till underbara stunder med vår gemensamma historia.

Rävlanda i mars 2018
Martin Helgegren, ordförande

Image

Björketorps sockens historia, häfte 1

Image

Björketorps sockens historia, häfte 2

Image

Björketorps sockens historia, häfte 3

Image

Björketorps sockens historia, häfte 4

Image

Björketorps sockens historia, häfte 5

Image

Björketorps sockens historia, häfte 6

Image

Björketorps sockens historia, häfte 7

Image

 Björketorps sockens historia, häfte 8

Image

 Björketorps sockens historia, häfte 9

Image

Björketorps sockens historia, häfte 10

 

 

Editerad av: Malin Svanberg-Eliasson (2019-01-02 20:37:02)