Bli medlem

Stöd oss i vår verksamhet genom att bli medlem i Hembygdsföreningen.

Årsavgiften 125 kr per år och medlem insättes på föreningens
Pg-konto 17 16 77-8
Swish 123 041 3229

Glöm inte att uppge namn och adress på samtliga medlemmar.
Lämna gärna mejladress också om det finns.

Björketorps sockens Hembygdsförening förvaltar en viktig del av bygdens kulturarv.
I Hembygdsparken i Rävlanda kan man se hur tidigare generationer bodde och vilka redskap de använde, när de arbetade i hemmet, på gården eller i skogen.

Två gånger per år skickas vår tidning "Gammelgården" ut till medlemmar. Den innehåller artiklar och intervjuer som rör Hindås, Hällingsjö och Rävlanda, både i nu- och dåtid.

Image