Välkommen till Björketorps Sockens Hembygdsförening

Kom till hembygdsgården!

De flesta tisdagar kl 17.30-20.00 och torsdagar kl 10.00-12.00 träffas vi i skolmuseet för trevlig samvaro. Välkommen!

Pensionatsvandring i Hindås

Söndagen den 23 April leder Anders Fors en pensionatsvandring i Hindås. Samling vid stationen i Hindås kl. 10.00.  Vi räknar med att avsluta ca kl 13.00. Välkomna!

Hindås 1935

”De gamla pärmarna”

Sista delkursen av de gamla pärmarna har nu avslutats.

Kursledaren Hans Norin avtackas med blommor och ”gottepåse”. Foto: Louise Gralén

Foto: Louise Gralén

Björketorps sockens hembygdsförening

Gammelgården från ca 1750

Björketorps sockens hembygdsförening bildades 1942. Föreningens verksamhetsområde omfattar gamla Björketorps socken d.v.s. Hindås, Hällingsjö och Rävlanda. Hembygdsparken är belägen 200 m från Björketorps kyrka, Rävlanda. Där har placerats en mangårdsbyggnad ”Gammelgården” byggd omkring 1750. Den skänktes till Björketorps kommun av Albert Andreasson, Buarås. I området finns också en ladugård från början av 1800-talet som har flyttats från Hindås.

I parken finns flera museer:
Vagn- och maskinmuseum med bland annat jordbruks- och brandredskap
Skolmuseum med ett naturtroget klassrum från början av 1900-talet med lärarinna och elever som dockor i naturlig storlek.
Smedja med verktyg och maskiner från 1910-1940-talen där det ordnas smideskurser. Där finns Sveriges största samling av sjukbeslag för hästar samt en omfattande samling svenska och utländska hästskor.
Snickeri- och slöjdmuseum med diverse verktyg för trähantverk samt ett lådspikeri då tillverkning av fisklådor har varit vanlig i trakten.
Kyrkstallet från 1913 med bland annat vagnar.

Mail: [email protected]