Om oss

Björketorps sockens hembygdsförening som bildades 1942 har bland annat till uppgift att förvalta föreningens samlingar och de byggnadsminnen föreningen fått ansvar för. Vi skall också verka för spridning och fördjupande av kunskaper om hembygden och tidigare generationer, bevara och ihågkomma minnen, traditioner samt även hur våra orter utvecklas. Bland det viktigaste för oss är att vi håller Hembygdsgården i ordning. Det gör vi genom frivilliga, obetalda arbetsinsatser under gemytliga former. Vi arrangerar också flera aktiviteter under året, till exempel gökotta, marknad, midsommarfirande, blomstervandring, veterandag, bygdevandring, hemvändardag och slädparti om vädret tillåter.

Föreningen började tidigt samla föremål från bygden och katalogisera dem. Snart fann man att man behövde en plats att förvara de insamlade föremålen och tanken på en hembygdsgård tog form och den gamla exercisheden befanns vara en lämplig plats att bygga på.

Gammelgården
En mangårdsbyggnad från 1750 donerades av Albert Andreasson på Buarås. Den flyttades stock för stock till sin nuvarande plats på Hembygdsgården. 1949 stod ”Gammelgården” färdig och kunde börja tjäna som hem för många av de gamla ting som samlats in.

Image
Köket i gammelgården

Image
Salen i gammelgården

Ladugården
1957 fick föreningen överta en ladugård från syskonen Henriksson, Harakullen i Hindås. Den försågs med en tillbyggnad för en tröskvandring från Rogården.  Här inryms nu, förutom tröskvandringen, en ladugårdsinredning från 1700 talet, en mindre samlingslokal och ett litet kök.

Image
Ladugåden

 

Smedjan
1979 byggdes en smidesverkstad med verktyg och maskiner från 1910- till 1940-talen, de flesta från smedjor i trakten. Här kan man bl. a se en unik samling hästskor och delta i smideskurser.

Image
Smedjan – Foto: Dagny Bengtsson

 

Snickeriet
I anslutning till smedjan finns ett snickerimuseum. I trakten tillverkades tidigare bl. a åror som gick på export till Egypten, fisklådor för Göteborgsmarknaderna mm.

Image
Snickeriet – Foto: Malin Svanberg Eliasson

 

Kyrkstallet
1979 fick föreningen ett kommunalt anslag, som gjorde det möjligt att iordningställa det gamla kyrkstallet byggt 1913. Här finns också en skomakarverkstad inrymd.

Image
Kyrkstallet

 

Vagns- och skolmuseum
1983 invigdes vagns- och skolmuseet, uppbyggt av frivilliga krafter. Här kan en skolmiljö från gången tid studeras liksom gamla vagnar och redskap. En stor samling skolfotografier finns uppsatt, där mången sockenbor kan känna igen sig själva eller bekanta. Inför TV4:s Julbingokväll 2012 användes vårt skolmuseum som inspelningsplats för en lektion med historikern Dick Harrisson.

Image
Skolmuseet – Foto: Dagny Bengtsson

 

Midsommarafton
Hembygdsgården är som gjord för svenskt midsommarfirande: Dans kring stången, kaffeservering med hembakt, chokladhjul, tombola, fiskdamm och folkdans.

Image
Foto: Camilla Karlsson

 


Bygdevandring
Föreningen har åter tagit upp den gamla traditionen med torpvandring. Vi har numera valt att kalla det bygdevandring då vi inte bara besöker gamla torp utan även tittar på andra intressanta platser i bygden.

Image

Bygdevandring Hällingsjö 2015 – Foto: Harry Bogren

Gökotta
I gryningen en vacker vårmorgon brukar vi samlas på någon naturskön plats – sådana har vi många av i vår bygd!

Image
Gökotta i Viken, Hällingsjö 2016 – Foto: Malin Svanberg Eliasson

Bevarandeprojekt
Vi har tidigare varit engagerade i bevarandeprojekt, bland annat ett som syftade till att bevara våra gamla milstenar. Sedan milstenen i Kyrkhult restaurerats av stenkonservator fick den ett nytt postament av hembygdsföreningen.

Image

Milsten vid Kyrkhult

Blomstervandring
Föreningen arrangerar varje vår en blomstervandring under kunnig ledning av Enar Sahlin. Platsen varierar år från år, likaså växtligheten.

Image
Blomstervandring Vadet, Hällingsjö 2013 – Foto: Harry Bogren

Marknad och veterandag
Sista lördagen i augusti varje år går vår populära marknad med veteranfordon och hantverk av stapeln.

Image

Foto: Elisabeth Thopmson

Image
Repslagare från Hajom – Foto: Dagny Bengtsson

 

 

Image

Färdiga alster – Foto: Elizabeth Thompson

 

Resor
Vid några tillfällen har vi gjort  en resa till något intressant mål. En av gångerna åkte vi med ångbåt till Åstol i norra skärgård

Image

 
 

Gammelgården
Föreningen ger ut tidskriften Gammelgården två gånger om året. Det är en tidning som innehåller artiklar, kåserier och berättelser skrivna av föreningens medlemmar. Innehållet avhandlar både dåtid och nutid i en skön blandning.

Image
Foto: Malin Svanberg Eliasson