Välkommen till Bälinge hembygdsförening i Sörmland

Inte att förväxla med Bälinge i Uppland och andra platser i landet med samma namn.
Vårt Bälinge ligger utmed kusten mellan Nyköping och Trosa och omfattar 100 kvadratkilometer varav 1/3 del är skärgård.
Namnet Bälinge kan härledas till 1200-talet och hette då Beling. Bel kan tolkas som bale, vall eller som en jämn förhöjning vid strand och syftar troligen på den höjd som kyrkan är belägen på. Kanske den höjden var en ö när en havsvik för länge sedan sträckte sig ända fram till  kyrkan.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter